HållbarhetJämlikhet

Falu lasarett

Falun

Beställare: Landstinget i Dalarna, beställarrepresentant Christer Nyström
Yta: 26 000 m2
Kostnad: 620 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Byggpartner i Dalarna AB, Midro Electro, NVS Installation, Peab, Betongmästarna, Belab
Arkitekt: Sweco Architects AB
Typ av lokaler:Kvinnoklinik, förlossning, neonatalavdelning, akutklinik


Den nya vårdbyggnaden vid Falu lasarett stod klar sommaren 2013, med bland annat ny kvinnoklinik, förlossning, neonatalavdelning, avdelning för kirurgteknik och vårdplatser. Förutom den nya byggnaden har om- och tillbyggnad gjorts av den befintliga akutmottagningen, samt av flera andra lokaler i sjukhuset. Målsättningen med projektet har varit att skapa fungerande lokaler för moderna arbetssätt som till exempel patientnärmre vård samt en effektiv och läkande vårdmiljö byggd med hållbara system och material för en god driftekonomi.

 

Den nya vårdbyggnaden är den största tillbyggnaden av Falu lasarett som skett sedan 70-talet. Projektet genomfördes i samarbete med Landstinget i Dalarna som var beställare.

Beställare: Landstinget i Dalarna, beställarrepresentant Christer Nyström
Yta: 26 000 m2
Kostnad: 620 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Byggpartner i Dalarna AB, Midro Electro, NVS Installation, Peab, Betongmästarna, Belab
Arkitekt: Sweco Architects AB
Typ av lokaler:Kvinnoklinik, förlossning, neonatalavdelning, akutklinik