Vård- och forskningsbyggnader

Campus USÖ

Alldeles intill Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) ligger Örebro universitets medicinarcampus.

  Hero ImageHero Image


  Alldeles intill Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) ligger Örebro universitets medicinarcampus. Här finns Institutionen för medicinska vetenskaper, Kliniskt forskningscentrum och ett medicinskt bibliotek. Projektet Campus USÖ är en del i en byggnadsförnyelse på området, och har omfattat om- och tillbyggnation av Örebro Universitets undervisningslokaler för medicin och klinisk forskning.

  Befintlig byggnad har byggts på med en hel våning som rymmer hörsal, lärosalar, kontor och allmänutrymmen. Det nya våningsplanet byggdes utan väderskydd vilket ställde mycket höga krav på täta kontroller och att få tätt hus snabbt. Under hela byggproduktionen pågick verksamhet i våningsplanen under, vilket innebar dialog och kommunikation med berörda verksamheter och anpassning i produktionen för att minska störningspåverkan så mycket som möjligt. Då Universitetssjukhuset har sin inflygningszon med helikopter ovanför byggnaden fick produktionen anpassa även efter detta.

  Miljön har varit en viktig del i projektet där alla materialval gjorts enligt Byggvarubedömningens högst och näst högsta nivå (gröna och gula material). Lokalerna levererades verksamhetsklara och togs i bruk i mars 2020.

  Partners

  Kanonaden, LG Contracting, Piscator ventilation, Elprofile, Midroc electro och Integra