Pedagogiska miljöer

Blåsippan - en förskola med framtidstro

Blåsippan är en helt nybyggd förskola som ligger i utkanten av Jordbro med närhet till skog, natur och kultur.

  Hero ImageHero Image

  Blåsippan är en helt nybyggd förskola som ligger i utkanten av Jordbro med närhet till skog, natur och kultur. Sommaren 2021 kunde barn och verksamheter flytta in i de nya lokalerna som rymmer åtta avdelningar med plats för 144 barn.

  Haninge kommun är en av Stockholms största kommuner, med en stark tillväxt av både invånare och näringsliv. Behovet av nya förskolor, skolor och barnomsorg är stort. För att kunna erbjuda förskoleplatser i den takt som invånarantalet ökar, fanns behov av att korta tiden för färdigställande. Kommunen valde därför att upphandla flera projekt med samma entreprenör, så kallad strategisk partnering. Hösten 2018 blev ByggDialog utsedd som totalentreprenör för projekten som omfattade att bygga upp till 10 förskolor samt en F-9 skola med aktivitetshus för 900 barn och elever. Blåsippans förskola är det andra projektet i entreprenaden.

  Effektivt med skolkoncept och samverkan

  För att effektivisera byggprocessen och snabbare kunna färdigställa skolorna, utvecklades ett förskolekoncept som även kunde appliceras på de kommande förskolorna.

  – Med en genomtänkt ”mall” så kan både ledtiden och kostnader för byggnationen hållas nere och man slipper uppfinna hjulet varje gång, säger Karl Sköld, projektchef på ByggDialog. När sen fler skolor uppförs behöver man bara göra mindre anpassningar utifrån lokala förhållanden som exempelvis fasadmaterial och värmesystem. Att jobba i den här samverkansformen resulterar också i att kunskapsåterföringen mellan projekten blir hög, vilket gör att varje nytt projekt blir mer och mer effektivt. Det sparar helt enkelt både tid och pengar på sikt.

  Med barnen och verksamheten i fokus

  Konceptet togs fram i samverkan med verksamheten, där den samlade erfarenheten från pedagoger, förskolechefer, lokalstrateger, ledande experter och Tornberget resulterade i en välgenomtänkt förskolemodell med barnens och verksamhetens behov i centrum. Resultatet blev en konceptförskola i två storlekar, en med åtta avdelningar och en med sex. Konceptet innefattar även utemiljön som ska vara en inlärningsrik, lustfylld och pedagogisk.

  Utformningen är inspirerad från Reggio Emilia-pedagogik där begrepp som ateljékultur, demokratiska mötesplatser, tidigt lärande och reflektionskultur har varit viktiga parametrar i byggprocessen. De olika avdelningarna har egna hemvister men utformningen av lokalerna gör det enkelt att samarbeta mellan avdelningarna, där ett stort torg fungerar som hjärtat i förskolan. Barnen får möjlighet att mötas mellan avdelningarna och lära av och med varandra. Inredningen är anpassad till både barnen och pedagogerna, med olika höjder på exempelvis handfat, toaletter, servering och möbler. Det finns ett utesov, uteateljé och inomhusateljé för kreativt skapande och pedagogik.

   

  1/14

   

   

  Energieffektivt byggande

  ByggDialog kom in i projektet i ett tidigt skede, där vi tillsammans med Tornberget, underentreprenörer och konsulter projekterade för byggbara och energieffektiva lösningar utifrån det framtagna konceptet.

  Projektet hade ett miljötänk från start som utgick från kommunens klimat- och energistrategi. Viktiga krav på byggnaden var att den skulle vara energieffektiv med höga krav på en sund, giftfri och hälsosam inomhusmiljö samt en långsiktig förvaltning av fastigheten. Skolan projekterades därför enligt Miljöbyggnad Silver.

  Driftspersonalen involverades i tidigt skede, vilket gjorde att vi kunde göra energieffektiva och lätthanterliga teknikval, exempelvis behovsstyrda system för ventilation och belysning. Det har lett till en mer effektiv drift och förvaltning. Genom att bygga förskolan i två plan med ett tätt och välisolerat klimatskal kunde vi öka energiprestandan och sänka energiförbrukningen. Förskolan har också förberetts för att kunna ansluta installationer för lokalproducerad energi som exempelvis solceller

  Partners

  Kanonaden entreprenad Mälardalen AB, Gunnar Karlsen Sverige AB, LG Contracting AB, Nymans Elektriska AB, Schneider Electric Sverige AB, Francks Kylindustri Sweden AB, Contiga AB, C. Looström Konstruktionsbyrå AB