HållbarhetJämlikhet

Äventyrets förskola

Grästorp

Ort: Grästorp
Projektår: 2017-2018
Beställare: Grästorps kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av förskola
Yta: 1940 kvm
Antal barn: 190
Kostnad: ca 53 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: LG Contracting, Bravida El och Vent, KEAB, Kabona, Storköksinnovationer
Arkitekt: Contecton Arkitekter


Äventyret är en nybyggd förskola i Grästorps kommun som har plats för 190 barn, en sammanslagning av tre tidigare förskolor. Äventyret är barnens arena som ska stimulera till delaktighet, lärande och utforskande. Därför har skolan hemvister istället för traditionella salar samt flera olika miljöer som mötesplatser, torg, matsalar och en gemensam ateljé. Trots att det är en stor förskola med många barn har lokalerna har utformats för att upplevas som en liten förskola istället för en storförskola.

”Från första projekteringsmöte till sista spik som slogs i har projektet präglats av öppenhet, glädje och engagemang. Vi ifrån kommunen har upplevt ett mycket gott samarbete med Bygg Dialog, den tydlighet som varit kring ekonomi är vi väldigt nöjda med. Vi är stolta och glada för ett lyckat projekt med ByggDialog.”

Lars Lundmark, Fastighetschef, Grästorps kommun

 

Utomhusmiljön haft stort fokus i projektet och har skapats utifrån att ge möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet även där. Under projektets gång har vi haft ett nära samarbete med både beställare och verksamhet för att hitta en nivå på utformningen som alla var nöjda med och som höll för projektets ekonomiska ramar.

”Från dag ett har ByggDialog varit väldigt lyhörda inför verksamhetens behov och lyssnat på våra tankar, idéer och åsikter. Samarbetet har varit toppen med alla inblandade. Ett extra plus att barnen fick följa byggnationen på nära håll genom att få komma på guidade studiebesök med jämna mellanrum. De fick ett otroligt varmt välkomnande och svar på alla sina frågor.”

Linda Edling, rektor på Förskolan Äventyret i Grästorp

 

I augusti 2018 startade förskoleverksamheten upp och barnen kunde börja terminen i nya fräscha lokaler.  Hör barn och pedagoger berätta om uppstarten i filmklippet från Grästorps kommun nedan.

Projektet startade 2017 och omfattade nybyggnation av en förskola på 1940 kvm. Projektet genomfördes som en totalentreprenad där Grästorps kommun var beställare.

Ort: Grästorp
Projektår: 2017-2018
Beställare: Grästorps kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av förskola
Yta: 1940 kvm
Antal barn: 190
Kostnad: ca 53 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: LG Contracting, Bravida El och Vent, KEAB, Kabona, Storköksinnovationer
Arkitekt: Contecton Arkitekter