Pedagogiska miljöer

Annebergs förskola - utemiljö för trygga och självständiga barn

Behovet av förskolor i Hammarö kommun var stort, sju nya förskolor behövdes inom loppet av åtta år.

  Hero ImageHero Image

  Behovet av förskolor i Hammarö kommun var stort, sju nya förskolor behövdes inom loppet av åtta år. Kommunen valde att bygga ihop tre förskolor till en för att få till en samlad centralfunktion, men med 12 avdelningar. Alla delar i verksamheten har fått påverka från start till mål i projektet. Att lyssna in vad de som ska arbeta i lokalerna dagligdags har för behov har gett stora fördelar.

  – Ett exempel är att städpersonalen har tyckt till om vilka mattor som ska användas för att det ska vara så lättarbetat som möjlig. Pedagoger har fått vara med och utforma arkitekturen och kökspersonalen har fått påverka hur storköket ska vara utformat. Under arbetets gång har de gjort studiebesök för att vi ska kunna följa upp om det blir som de hade tänkt sig, berättar Emma Gauffin, projektingenjör.

  Det lilla i det stora

  En tydlig målsättning för hela projektet har varit ”det lilla i det stora”. Även om det är många barn som går på förskolan ska det inte kännas stort. Istället har vi maximerat ytorna med tre sammankopplade huskroppar på två plan, där varje huskropp har fyra avdelningar som kan samverka med varandra. De 12 avdelningarna delar på rektorsexpedition, konferensrum och kök. Genom att koncentrera de funktionerna och olika avdelningarna till få enheter blir det enklare för kommunen att resursplanera. Det blir även en lägre kostnad för både byggprojekt och drift. På Annebergs förskola finns det miljöer som kombinerar avskilda och lugna miljöer med generösa samarbetsytor, både inomhus och ute.

  Miljö skapad utifrån barnens perspektiv

  Barnens bästa har varit i fokus under hela projektets gång och både förskolan och utemiljön bygger på ett helhetskoncept som arbetats fram i projektgruppen tillsammans med pedagoger, driftpersonal och ledande experter. Syftet har varit att skapa en miljö utifrån forskningen om balanserad riskbedömning*, där barnen ska få möjlighet att utvecklas. Ett exempel på detta är utemiljön på förskolan som är indelad i tre olika zoner utifrån forskningen. I den trygga zonen kan de leka i sandlåda, och här finns mycket personal, i den dynamiska zonen kan de klättra, springa eller balansera, i den vilda zonen kan de till exempel bygga kojor och leka i mindre grupper eller få en stund för sig själva. Detta ska skapa optimala förutsättningar för barnen att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och självkänsla.

  – Samarbetet med ByggDialog har varit fantastiskt bra under hela projektets gång, med alla som vi arbetat med från företaget. Personalen på förskolorna märker idag goda effekter av att de fått vara delaktiga i att ta fram lokaler som är anpassade utifrån deras verksamhet. Alla underentreprenörer och ByggDialog har under vägens gång lyckats hitta lösningar på problem som uppstått och vi har känt oss trygga i deras öppenhet och kommunikation med oss. Det färdiga resultatet visar på det också, det är ekonomiskt bra, inom rätt tid med en god kvalitet på förskolan, berättar projektledare Johan Ahlström från Hammarö kommun.

  Anneberg är den första konceptförskolan som färdigställts i projektet, som genomförs i strategisk partnering. Förskolekonceptet ska kunna appliceras på kommande förskolebyggnationer i kommunen, något som kommer kunna spara både tid och pengar.

  Interiör

  Konferensrum

  1/19

   

   

  Utemiljön

   

  1/10

   

   

   

  *Balanserad riskbedömning är ett forskningsbaserat arbetssätt som ska främja barns motorik och självkänsla. Forskning har visat att barn som i tidig ålder får lära sig att göra egna riskbedömningar slår sig mindre när de sen växer upp.

  Partners

  Axeda mark, SP-gruppen, Byggstål, ÅJ måleri, BBM-golv, Byggakustik, Assemblin, Caverion, Assemblin, Francks kylindustri.