Pedagogiska miljöer

Ängladnaskolan

På Södra ladugårdsängen i Örebro ligger den nya Änglandaskolan, en treparallellig F-6 skola för 775 barn och elever.

  Hero ImageHero Image

  På Södra ladugårdsängen i Örebro ligger den nya Änglandaskolan, en treparallellig F-6 skola för 775 barn och elever. Målet var att bygga framtidens skola med ny, modern pedagogik och med avsikt att bli ett landmärke i Örebro. Projektet har därför haft stort fokus på gestaltning och hållbarhet. De traditionella klassrummen och korridorerna har ersatts av hemvister, studieytor och biosalonger för att passa framtidens krav och bli en skola för alla.

  Gestaltningsfokuset märks även på parkeringsdäcket som göms bakom en perforerad plåtfasad med klätterväxter. För en ljus miljö och arkitektonisk känsla är skolan byggd runt ett atrium som når ända upp till en stor takkupor för maximalt ljusinsläpp. Skolan är också certifierad för miljöbyggnad silver.

  Uppdraget omfattade nybyggnation av den nya F-6 skolan inklusive en fullstor idrottshall på 1690 kvm och ett 560 kvm stort parkeringsdäck med aktivitetsplan på andra våningen. Skolan är byggd i fyra plan med en total yta på 7 950 kvm. Slöjdsalar, ateljé och musiksal på de övre våningarna ställde stora krav på akustiklösningar. Projektet har genomförts som en totalentreprenad i samverkan där Futurum Fastigheter varit beställare.

  Partners

  El Center, Fläktteknik, LG Contracting, Midroc, ÅJ Måleri, Interoc, BBM, Gårdfeldts kyl, PEAB anläggning, Contiga