HållbarhetJämlikhet

AB Hilmer Andersson

Lässerud

Kort fakta om projektet
Ort:
  Lässerud
Projektår: 2010-2019
Beställare: AB Hilmer Andersson
Typ av projekt: Nybyggnation av hyvleri, lagerhus, timmerintag, barkmaskin, pannhus, maskinfundament till virkestork, transportör och impregneringshall.
Kostnad: 60 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering


I Lässerud i Värmland driver AB Hilmer Andersson sågverk och hyvleri sedan fyra generationer tillbaka. Högklassigt sågtimmer hämtas från avverkningar runt om i de värmländska skogarna, bearbetas och levereras sedan till kunder inom industri och byggproduktion runt om i världen. Produkterna består av sågade, hyvlade och fingerskarvade trävaror för främst konstruktionsvirke och utvändig panel. Max längd på fingerskarvade produkter är 12 meter. Konstruktionsvirket styrkesorteras i C24 och C30 enligt EN-14081 och används i bärande konstruktioner, exempelvis takstolar.

För att hålla en hög kapacitet, teknisk kvalitet och kunna möta kundernas efterfrågan har företaget löpande utvecklat och förnyat sin anläggning. ByggDialog har under flera år haft ett samarbete med Hilmer Andersson där vi har utfört bland annat nytt hyvleri, lagerhus, timmerintag, barkmaskin, pannhus, maskinfundament till virkestork, transportör och impregneringshall.

Samtliga delprojekt har varit under pågående drift på sågverket vilket har gjort att vi hela tiden anpassat oss efter att minimera störning och eventuella produktionsbortfall under byggnationen. I denna typ av projekt gäller det att vara handlingskraftig samt planera arbetet minutiöst i vissa moment för att hitta de bästa lösningarna. Samordningen mellan pågående industriverksamhet och maskinleverantörer har varit en viktig framgångsfaktor i projektet.

Kort fakta om projektet
Ort:
  Lässerud
Projektår: 2010-2019
Beställare: AB Hilmer Andersson
Typ av projekt: Nybyggnation av hyvleri, lagerhus, timmerintag, barkmaskin, pannhus, maskinfundament till virkestork, transportör och impregneringshall.
Kostnad: 60 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering