HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Våra värderingar

Ett värderingsstyrt företag med människan i centrum.

Ända sen ByggDialog startades har vi velat visa vägen mot en mer öppen, ärlig och hållbar byggprocess. Alltid med människan i centrum. Utgångspunkten är våra viktiga värdeord, våra partnering- värderingar, som vi tycker är särskilt viktiga att stå upp för. De är vägledande i allt vi gör och ett praktiskt verktyg i vår verksamhet, vårt beslutsfattande och vårt ledarskap.

Våra viktiga värden och vad de står

Viktiga värden för partnering i ByggDialog

Anna Rhodin

Verksamhetsutveckling

anna.rhodin@byggdialog.se

Jämställd byggprocess

Jämlikhet

Läs mer om hur vi jobbar för en jämlik, jämställd och inkluderande byggprocess

Läs mer

Hållbarhet

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet för människor, miljö och samhällsekonomin.