HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Vår verksamhet

Vi bygger lokaler som människor behöver. Att skapa samhällsfastigheter är ett ansvar som vi har bestämt oss för att ta. Slutkundens behov är alltid i centrum.

Vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle är att bygga fastigheter för viktiga funktioner. Det gör vi med effektiva, smarta och hållbara metoder, i nära samarbete med både beställare och brukare. Med hjälp av Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan vi visualisera funktioner, samband och installationer i 3D och få en givande dialog från början. Detta gör inte bara att våra arbetsdagar känns extra meningsfulla. Det ger också våra slutkunder rätt förutsättningar att utvecklas. Vår verksamhet har vi valt att dela in i följande tre huvudsegment.

Vård- och forskningsbyggnader

Vi skapar lokaler optimerade för en hållbar och modern sjukvård. Verksamheterna är komplexa och ställer höga krav på funktion, flöden samt patient- och driftsäkerhet. Vi har lärt oss vikten av att tidigt involvera beställare, drift och angränsande verksamheter, för att uppnå bästa möjliga resultat. Genom att beakta verksamhetens utrustning i byggproduktionen förkortar vi utrustningsprocessen avsevärt. Lokalerna är i det närmaste patientklara när vi lämnar över dem.

Pedagogiska miljöer

Skolbyggnation ställer höga krav på anpassning till modern pedagogik och långsiktig hållbarhet. Genom åren har vi samlat på oss kunskap om effektiva tillvägagångssätt, men även om de risker som måste hanteras. Vår grundprincip bygger på samverkan och kunskapsdelning mellan alla aktörer. Tack vare långvariga samarbeten med ledande expertis kan vi bygga skolor som är pedagogiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Industri och kommersiella lokaler

ByggDialog har stor erfarenhet av att bygga för svensk industri. Oavsett om det gäller stål-, pappers- eller träindustrin, energi- och VA-sektorn eller annan verksamhet innebär utebliven produktion höga kostnader för kunden. Därför krävs stor följsamhet av oss som byggare. Som specialister på samarbete, tack vare vår partneringmodell, är vi ett kitt i hela processen. Jobbar vi bra med alla aktörer blir även projektet som helhet bra. När vi bygger industrianläggningar, kontor, lager eller verkstäder tar vi stor hänsyn till pågående verksamheter – och känner ett genuint ansvar för att de ska fungera ännu bättre efter avslutat projekt.