HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

”ByggDialogare är bäst i klassen på samarbete. Vi ser alltid till kundens bästa och jobbar som ett lag för att nå den slutprodukt som de vill ha.”

Emma Andersson, Projektingenjör

Läs mer

”Vi har ett stort kundfokus och strävar alltid efter att leverera det kunden och verksamheten vill ha. Tack vare partneringprocessen kan alla discipliner lägga fokus på projektets gemensamma mål i stället för eventuella egenintressen.”

Erik Ahlgren, Produktionschef

Läs mer

”Det bästa med mitt jobb är att vi får chansen att göra något bra för verksamheten vi bygger för.”

Anna Vickholm, Arbetsledare

Läs mer

”Vi jobbar alltid för projektets bästa och letar ständigt efter kostnadseffektiva lösningar. Genom vårt arbetssätt kan kunden påverka, effektivisera och optimera sin fastighet genom hela projektet - och många gånger till ett lägre pris.”

Henrik Eriksson, Förman

Läs mer

”Varje dag får vi i projektet lösa problem och navigera vår framfart - tillsammans. Det är det som är det fina med partnering.”

Annelie Brahm, Produktionschef

Läs mer

”Det är väldigt roligt att komma till jobbet med härliga medarbetare som alla drar åt samma håll för kundens och ByggDialogs bästa.”

Martin Löfgren, Projektchef

Läs mer

”Det viktigaste för ett lyckat projekt är att förstå kunden. Inställningen att det är andras pengar vi hanterar gör alla våra medarbetare oerhört duktiga på kostnadsstyrning.”

Karl Sköld, Områdeschef

Läs mer

”Vi arbetar för öppenhet och maximalt utnyttjande av kunskap. Det innebär att projekten blir kostnadseffektiva och utvecklande.”

Sven Olsson, Teknisk chef

Läs mer

”Det är just att driva saker framåt och skapa i rollen som projekteringsledare som jag tycker är roligt.”

Robin Fahlberg, Projekteringsledare

Läs mer