HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

”Vi har ett stort kundfokus och strävar alltid efter att leverera det kunden och verksamheten vill ha. Tack vare partneringprocessen kan alla discipliner lägga fokus på projektets gemensamma mål i stället för eventuella egenintressen.”

Erik Ahlgren, Produktionschef

Läs mer

”Det bästa med mitt jobb är att vi får chansen att göra något bra för verksamheten vi bygger för.”

Anna Vickholm, Arbetsledare

Läs mer

”Vi jobbar alltid för projektets bästa och letar ständigt efter kostnadseffektiva lösningar. Genom vårt arbetssätt kan kunden påverka, effektivisera och optimera sin fastighet genom hela projektet - och många gånger till ett lägre pris.”

Henrik Eriksson, Förman

Läs mer

”Varje dag får vi i projektet lösa problem och navigera vår framfart - tillsammans. Det är det som är det fina med partnering.”

Annelie Brahm, Produktionschef

Läs mer

”Alla här har valt att jobba i ett klimat där det är tillåtet att hjälpa varandra. Här får man känna lika mycket engagemang för projektet som beställaren gör.”

Pär Mattsson, Projektchef

Läs mer

”Det viktigaste för ett lyckat projekt är att förstå kunden. Inställningen att det är andras pengar vi hanterar gör alla våra medarbetare oerhört duktiga på kostnadsstyrning.”

Karl Sköld, Områdeschef

Läs mer

”För mig är det viktigt att ha en nära relation med beställaren, fokusera på kundnyttan och leverera en produkt som verksamheten blir nöjd med.”

Ellinor Johansson, Projektingenjör

Läs mer

”Vi arbetar för öppenhet och maximalt utnyttjande av kunskap. Det innebär att projekten blir kostnadseffektiva och utvecklande.”

Sven Olsson, Teknisk chef

Läs mer

”Alla känner att man kan vara med och påverka. Vi har tydliga system att följa, arbetsmiljön är bra och det är ordning och reda i bolaget.”

Alexandra Sterner, Projekteringsledare

Läs mer