HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Om ByggDialog

ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör. I vårt arbetssätt bygger dialog, öppenhet och samarbete framgång. Tillsammans med kunder och leverantörer strävar vi efter en trygg process där alla har chansen att påverka.

Sveriges ledande partneringentreprenör

ByggDialog är ett byggentreprenadföretag som är specialiserade på partnering i byggprojekt. I våra projekt är det lika viktigt att tidplanerna hålls som att medarbetarna mår bra. Vi startade 2007 med visionen om att förändra arbetssättet i byggprocessen. Vi jobbar därför enbart med byggprojekt i partnering som vi leder och organiserar så kunskap kan delas öppet mellan alla aktörer redan från början. Vi jobbar alltid med projektets bästa för ögonen.

Partnering innebär att byggherre, brukare, leverantörer, ByggDialog och övriga entreprenörer samverkar i en helt integrerad organisation. Med lång erfarenhet, expertkunskap och kompetenta medarbetare är vi en drivande och sammanhållande kraft från start till mål. Med hjälp av vårt arbetssätt tar vi vara på människors drivkrafter, kunskaper och kompetenser genom hela processen.

I dag har vi över 300 anställda och omsätter cirka 3,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Karlstad, men vi är verksamma i hela landet.

Certifieringar
ByggDialog är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och sedan 2020 även certifierade i Affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001. Vår policy för kvalitet, samverkan, miljö och arbetsmiljö kan du läsa här: ByggDialogs KSMA-policy.


ISO certifiering ISO 14001, ISO 9001, ISO 450011

 

Ägarförhållanden
ByggDialogs huvudägare är Sobro AB. Betydande minoritetsägare och grundare av ByggDialog är Jörgen Sundhäll och Anna Rhodin. Ett tjugotal tjänstemän ingår också genom ett delägarprogram.

Operativ ledningsgrupp
Michael Sundhäll, VD
Roberth Sundhäll, vice VD
Anna Rhodin, affärsstöd
Karl Sköld, områdeschef
Erik Olsson, områdeschef
Mikael Jardeby, områdeschef
Emma Björkenstam, områdeschef
Janne Y Brodin, områdeschef
Fabian Edeland, områdeschef
Jonas Hesselroth, områdeschef
Magnus Linder, teknisk chef

Organisationsnummer
556705-6097

Huvudkontor
Hamntorget 1, 652 26 Karlstad

Läs gärna mer om våra slutförda projekt, eller kontakta oss om du vill veta mer.

Nordiskt tillväxtcertifikat 2020 Nordiskt tillväxtcertifikat 2021

Michael Sundhäll

VD

michael.sundhall@byggdialog.se

Roberth Sundhäll

Vice VD

roberth.sundhall@byggdialog.se