27 oktober 2022

Workshop för en jämställd arbetsplatskultur: “Vi kan bli ännu bättre”

NYHETUnder gårdagen hade vi workshop på Bromma sjukhus och Emausskolan i Västerås för våra yrkesarbetare och underentreprenörer.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Under gårdagen hade vi workshop på Bromma sjukhus och Emausskolan i Västerås för våra yrkesarbetare och underentreprenörer. Temat för dagen var jämställdhet i byggbranschen och hur vi arbetar mot de förlegade normerna.

– Vi har förutsättningarna för att lyckas, säger Hanna Johansson, workshopledare och ByggDialogs jämställdhetsexpert.

Skämt som går för långt, att dumförklara, att inte våga fråga hur någon mår och att inte våga prata om sina känslor. Byggbranschen har alltid varit mansdominerad och har i många fall präglats av en machokultur.

Även om mångfalden har ökat i byggbranschen generellt lever fortfarande vissa normer kvar.

I byggDialog lägger vi stor vikt vid att arbeta för att våra arbetsplatser ska inkludera alla. Under gårdagen höll vi i två workshops där Hanna Johansson öppnade upp för diskussion om hur det är på våra arbetsplatser.

webbb.jpg

På Bromma sjukhus höll deltagarna med om att det inte alltid är lätt att prata om känslor, men att det är viktigt.

– Här är alla beroende av varandra. Då är det viktigt att alla trivs och mår bra. Jag har inte stött på någon machokultur här. Här hjälper vi varandra och bryr oss om varandra, säger Tony Olsson, Maxcon AB.

Vi vill nå alla 

Hanna Johansson tog upp exempel på tidigare incidenter och vi diskuterade hur vi kan göra våra arbetsplatser mer attraktiva för alla oavsett kön, sexuell läggning och bakgrund.

Vi diskuterade även psykisk ohälsa som ofta drabbar män på grund av att de inte delar med sig av sina känslor.

IMG_0510.jpg

”Killar är bra på att dölja sina känslor. Jag tror också att många känner prestationsångest. Pratar man inte om det fungerar det inte”

MICHAEL KJELLGREN, RIVNERS AB.

I diskussionen om tidigare erfarenheter landade båda grupperna i att de känner skillnaden på deras nuvarande arbetsplatser.

IMG_0534.jpg

Anton Nilsson är stolt över hur de behandlar varandra på projektet Emausskolan i Västerås.

– Det är kul att jobba här. Man får höra av alla att det är skillnad på hur vi beter oss mot varandra här jämfört med hur de haft det på andra arbetsplatser. Här pratar alla med varandra oavsett vad. Det blir man stolt över. Vi är bra men vi kan bli ännu bättre, säger Anton Hagman, arbetsledare på ByggDialog.

”Vi är bra men vi kan bli ännu bättre”

ANTON HAGMAN, ARBETSLEDARE PÅ BYGGDIALOG.

Partnering är en bidragande faktor till att alla på projektet pratar med varandra och har ett samförstånd kring hur de vill att kulturen ska vara. 

– Det är viktigt att ha såna här tillfällen med hela arbetsplatsen, även med våra underentreprenörer. Vi vill nå så många som möjligt och sprida en bra kultur. Tills vi har större mångfald finns behovet av att arbeta aktivt för att uppnå det och med vårt arbetssätt, partnering, har vi förutsättningarna för att lyckas, säger Hanna Johansson.