5 november 2020

Vi utvecklar Engelska skolan i Eskilstuna

NYHETEskilstuna Kommunfastigheter har upphandlat ByggDialog som totalentreprenör i strategisk partnering

Läs mer
Hero ImageHero Image

Eskilstuna Kommunfastigheter har upphandlat ByggDialog som totalentreprenör i strategisk partnering, ett samarbete som omfattar om- och tillbyggnation av Internationella Engelska Skolan.

I Fröslunda centrum i Eskilstuna pågår ett större utvecklingsarbete i och kring stadsdelen i syfte att på sikt öka stadsdelens attraktivitet med ökad trivsel och trygghet. En av satsningarna är Internationella Engelska Skolan som idag bedriver sin verksamhet i fastigheten Talangen i Fröslunda centrum. För att utöka sin verksamhet och få mer ändamålsenliga lokaler ska befintlig grundskola byggas om och till. Beräknad om- och tillbyggnadsarea är ca 14 000 m2 BTA.

– Eskilstuna Kommunfastigheter är en helt ny kund för oss, och vi är väldigt glada över att få möjligheten att lära känna varandra och genomföra det här projektet tillsammans. Strategisk partnering ger förutsättningar för både utveckling och effektivisering och vi hoppas kunna bli en långsiktig samarbetspartner till Eskilstuna Kommunfastigheter, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Höstterminen 2022 ska skolan stå klar för inflyttning.