6 december 2021

Vi utvecklar Bromma sjukhus tillsammans med Vectura

NYHETVectura är ett privat fastighetsbolag som äger och utvecklar både samhällsfastigheter och kommersiella lokaler.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Vectura är ett privat fastighetsbolag som äger och utvecklar både samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Nästa projekt är att fortsätta utveckla Bromma sjukhus, från en sluten vårdbyggnad till en plats med flera olika verksamheter och funktioner. ByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för projektet, som har en budget på 300 mkr.

Byggnaden som idag är Bromma sjukhus uppfördes på 70-talet och var en del av Beckomberga mentalsjukhus. Beckomberga var från början ett stort vårdkomplex men flera av de gamla sjukhusbyggnaderna har gjorts om till bostäder och hela området har förnyats med bl.a. med flera nya bostadshus. De kommande åren ska området fortsätta utvecklas på olika sätt. En del i den utvecklingen är att bygga om Bromma sjukhus till ett modernt och hållbart vård- och omsorgshus. Byggnaden ska också erbjuda mötesplatser för allmänheten så som café och annan serviceverksamhet.

Michael-Sundhäll-e1638435094514-278x300.jpg

Michael Sundhäll, VD, ByggDialog.

– Det är alltid kul att få vara med i utvecklingsprojekt, speciellt när det handlar om byggnader som bidrar till samhället på olika sätt. Vectura har höga ambitioner både gällande slutprodukt och hållbarhet, vilket går helt i linje med hur vi vill jobba. Med partnering som samarbetsform kommer vi tillsammans kunna skapa en byggnad som är hållbar både socialt och miljömässigt och som blir en tillgång för Brommaborna, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Modern vård, trygga bostäder och en mötesplats för alla

Idag är stora delar av lokalerna outnyttjade och därför ska den 35 000 m2 stora byggnaden både renoveras och byggas om. Den befintliga vårdverksamheten ska vara kvar men anpassas till en modern och nära vård. Här ska en rad olika vårdverksamheter samsas, inte minst med ett stort fokus på äldres vårdbehov, genom att de befintliga verksamheterna som geriatrisk vård, minnesmottagning och rehab ska kompletteras med ett nytt vård- och omsorgsboende med 60-80 lägenheter.

Thomas-Karlsson-Vectura.jpeg

Thomas Karlsson, affärsutvecklare, Vectura

– Vecturas ambition är att låta befintliga verksamheter vara kvar och utvecklas. Vi vill bidra till att öka samverkan mellan verksamheter, möjliggöra för delade funktioner och samtidigt skapa fler vårdplatser och boenden av hög kvalitet. Vi vill att Bromma sjukhus ska vara en modern plats i området, inte bara de kommande åren, utan en lång tid framöver, säger Thomas Karlsson, affärsutvecklare på Vectura.

Hållbarhetsprofil

Bromma sjukhus ingår i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande som drivs av Vectura, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kjellgren Kaminsky Architecture. Fallstudien fokuserar på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning.

– Ska man bygga hållbart är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över ett projekt och se det ur ett större perspektiv. För oss som entreprenör är ett projekt så mycket mer än bara byggande. Vi vill ta ett större ansvar i de här frågorna, och därför är det mycket positivt att samarbeta med en beställare som delar samma tankesätt. Av erfarenhet vet vi att partnering är en mycket bra plattform för både utveckling och innovation, något som behövs inom hållbarhetsområdet. Det blir en gemensam hållbarhetsresa i projektet, där jag hoppas att vi kan hitta många nya lösningar tillsammans. Jag ser mycket fram emot att få vara en del av det, säger Michael Sundhäll.

Projektet genomförs i samverkansformen partnering och ska vara färdigställt under 2023.