29 november 2019

Vi renoverar och bygger nya Ribbyskolan

NYHETRibbyskolan i Haninge kommer under 2020 genomgå en omfattande renovering och tillbyggnad av sina lokaler.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Ribbyskolan i Haninge kommer under 2020 genomgå en omfattande renovering och tillbyggnad av sina lokaler. Entreprenadsumman beräknas uppgå till ca 200 mkr och uppdraget har gått till ByggDialog.

Ribbyskolan är i dagsläget en skola för årskurs 7-9 och består av tre byggnader; två huvudbyggnader samt en separat sporthall. Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation av skolan, med en total yta på 11 500 kvm.

Projektet omfattar ombyggnation av den befintliga Ribbyskolan med en sammanlagd BTA på 5000 kvm. Skolan som rymmer både musiksal, hemkunskapssalar, slöjdsalar och NO-salar, ska renoveras och anpassas till rådande normer vad gäller bl a ventilation, belysning och ljudisolering samt för att bättre möta dagens krav på tillgänglighet, tillgångar till toaletter, grupprum och arbetsrum. Skolköket och skolmatsalen ska utökas för att kunna möta skolans elevavtal.

Utöver renovering av de befintliga byggnaderna ska det även uppföras en tillbyggnad på totalt 6 500 kvadratmeter, som planeras byggas ihop med befintliga byggnader genom en uppvärmd passage. Genom de renoverade byggnaderna samt den nya tillbyggnaden ska Ribbyskolan växa från en skola för årskurs 7-9 till att bli en F-9 skola.

”Det känns väldigt roligt för oss på ByggDialog att få förtroendet att bygga ytterligare en skola i Haninge. Vi ser fram emot att göra även det här till ett riktigt bra projekt tillsammans med Tornberget, verksamheten och våra kommande underentreprenörer och leverantörer.”

KARL SKÖLD, OMRÅDESCHEF ÖST, BYGGDIALOG

 

Markarbeten, ny infart, parkering och dagvattenhantering inom entreprenadområdet ingår också i uppdraget.Projektet genomförs som en totalentreprenad där Tornberget Fastighetsförvaltning är beställares. Skolan ska vara klar 2022 med planerad byggstart sommaren 2020.