18 juni 2021

Vi bygger skolor, förskolor och vårdboende åt Tranemo kommun

NYHETByggDialog har blivit tilldelade uppdraget att bygga flertalet skolor, förskolor och vård- och omsorgsboende åt Tranemo kommun.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har blivit tilldelade uppdraget att bygga flertalet skolor, förskolor och vård- och omsorgsboende åt Tranemo kommun. Tisdagen den 15 juni skrevs avtalet för projektet som genomförs i strategisk samverkan.

Tranemo kommun står inför ett flertal investeringar under närmaste tiden och strategisk partnering har valts som arbetsform dels för att möta behoven, dels med förväntan om ekonomiska och organisatoriska skalfördelar.

– Målet och avsikten med en sådan här upphandling är att uppnå bättre kontroll och insyn för oss som beställare. Större flexibilitet för verksamhetens behov, samt fasta ekonomiska ramar att röra sig inom för att hålla projekten kostnadseffektiva och inom budgetram, säger Michaela Chalhoub, upphandlingsansvarig på Tranemo kommun.

Projektet i sin helhet omfattar flera skolor, förskolor, en idrottshall samt lokaler för hälsa och äldrevård. De först prioriterade projekten i upphandlingen är ett nytt vård- och omsorgsboende, en ny förskola, lokaler för Närhälsa samt nybyggnation av Björkhagens förskola i Dalstorp. Ytterligare projekt kan komma att startas under kontraktets löptid:

– Om- och tillbyggnad Limmaredskolan

–  Ombyggnation/anpassningar Tranängskolan

– Nybyggnation av förskola i Tranemos tätort

– Nybyggnation fyra till sex förskoleavdelningar

– Ny idrottshall i Tranemo tätort

– Vi strävar efter att våra projekt ska vara meningsfulla och till nytta för samhället och dess invånare. Som byggentreprenör vill vi ta ett större ansvar över helheten och bidra till att vi får ut så mycket mervärden som möjligt för både kund och slutanvändaren. Strategisk partnering är ett mycket bra arbetssätt för detta, och vi ser fram emot att nu få vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling för Tranemo kommun och dess invånare de kommande åren, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.