29 april 2021

Vi bygger nya Kvarngärdesskolan i samverkan med Skolfastigheter

PRESSMEDDELANDEIdag skrevs kontrakt för genomförandet av byggnationen av den nya Kvarngärdesskolan i Uppsala som ska ha plats för 990 elever.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Idag skrevs kontrakt för genomförandet av byggnationen av den nya Kvarngärdesskolan i Uppsala som ska ha plats för 990 elever. ByggDialog har utsetts till totalentreprenör för projektet som har en budget på 510 mkr.

Behovet av skolplatser i Uppsala är stort och den befintliga Kvarngärdesskolan i Uppsala ska ersättas med en ny skola med plats för fler barn och elever. Skolan planeras och byggs för att bli en levande mötesplats för människor i alla åldrar, och ska kunna användas även utanför skoltid.

– Vi har ett stort behov av nya skolplatser i centrala Uppsala och det känns därför väldigt kul att vi äntligen kan dra igång bygget av den nya Kvarngärdesskolan. Vi har haft en noggrann projektering för att skapa en modern, inkluderande och trygg skola som också ska kunna ge ett mervärde för de boende i området utanför skoltid. Vi hoppas att detta ska bli ett positivt tillskott för hela området, säger Peter Walhed, tf VD på Skolfastigheter.

Den nya skolan kommer bestå av två skolbyggnader samt en idrottshall, som också ska rymma tillagningskök och matsal. Den ena skolan får en ökning med ytterligare 360 platser från dagens 630. Skolbyggnaderna knyts ihop med en campusliknande utemiljö med olika aktivitetsområden, som ska erbjuda något för alla.

– Vi har haft en väldigt bra process med Skolfastigheter och övriga samarbetspartners hittills och nu ser vi verkligen fram emot att fortsätta det goda samarbetet när vi startar produktionen av Kvarngärdesskolan. Vi ser fram emot att genomföra projektet med vår unika arbetsmodell för partnering i pedagogiska miljöer där arbetet bedrivs med barnen i centrum och i nära dialog med Skolfastigheter, säger Michael Sundhäll, vd på ByggDialog.

I enlighet med Uppsala kommuns miljö- och klimatmål att minska koldioxidutsläppen och vara helt klimatpositiv 2050, byggs skolan helt i trä och uppförs även utifrån certifieringen Miljöbyggnad Silver. Projektet genomförs i samverkansformen partnering och ska vara klart för inflyttning till höstterminen 2025.

Kontakt:

Michael Sundhäll, VD, ByggDialog, 010- 459 88 68