1 juni 2020

Utbyggnad av avloppsreningsverk och nytt vattenverk i Torsby

NYHETByggDialog har blivit utsedd till totalentreprenör när Torsby kommun storsatsar på utökat avloppsreningsverk och nytt vattenverk.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har blivit utsedd till totalentreprenör när Torsby kommun storsatsar på utökat avloppsreningsverk och nytt vattenverk.

Skidanläggningen Branäs i Torsby har vuxit kraftigt och befintligt VA-system är otillräckligt och överbelastat. Torsby kommun är därför i behov av en kapacitetsökning av både vattenförsörjning och avloppsreningsverk, då de 10 000 bäddar som finns idag på sikt ska utökas till det dubbla. ByggDialog har blivit tilldelade uppdraget att genomföra den omfattande om- och tillbyggnationen av Ranbsy avloppsreningsverk och ett nytt vattenverk i Branäs.

Projektet beräknas kosta ca 300 mkr och ska pågå fram till 2024. Byggstart för avloppsreningsverket är planerad till hösten 2020 och våren 2021 för vattenverket. Samarbetet genomförs i partnering där Torsby kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör.