28 maj 2021

Strategisk samverkan med Värnamo kommun

NYHETVärnamo är staden och kommunen med stort hjärta.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Värnamo är staden och kommunen med stort hjärta. Kommunen växer och har behov av en ny idrottshall, om- och tillbyggnad av Trälleborgsskolan samt en helt ny F-6 skola. ByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för projektet som ska genomföras i strategisk partnering. Samarbetet innebär också att ByggDialog nu etablerar sig i södra Sverige. 

Projektet kommer utföras i etapper under en femårsperiod, där idrottshallen är först ut. Genom ett strategiskt samarbete med en och samma projektorganisation och entreprenör, kan man överföra lärdomar om exempelvis tid, funktion, ekonomi, utformning, teknik m.m. från ett projekt till nästa. Det möjliggör nya arbetssätt, innovationer, idéer och ger stora synergieffekter gällande tids- och kostnadsbesparingar.

Projektet med Värnamo kommun är ett välkommet samarbete och innebär en etablering i södra Sverige för ByggDialog.

– Värnamo är en ny geografi för oss och därför känns det extra roligt att vi fått chansen och förtroendet att samarbeta med Värnamo kommun. Vi ser fram emot ett långsiktigt och hållbart samarbete där vi kan skapa synergieffekter mellan projekten och bidra till ett större mervärde för kommunen, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Utöver idrottshall och skolor kan uppdraget också komma att omfatta infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar och ledningsförläggning. Den totala projektkostnaden uppskattas sammanlagt till cirka 400 – 500 miljoner kr.