9 mars 2020

Strategisk partnering i Sunne kommun

NYHETNär flera nya samhällsviktiga lokaler ska byggas i Sunne kommun är det ByggDialog som blivit tilldelad uppdraget som totalentreprenör.

Läs mer
Hero ImageHero Image

När flera nya samhällsviktiga lokaler ska byggas i Sunne kommun är det ByggDialog som blivit tilldelad uppdraget som totalentreprenör.

Tillsammans med Sunne Fastighets AB kommer vi uppföra en förskola för 110 barn, ett nytt särskilt boende för äldre samt en ny idrottshall. Uppdraget omfattar även nya lokaler för hemtjänst samt om- och tillbyggnad av en befintlig skolmatsal. Projektet är en strategisk partnering och pågår fram till 2023.