16 april 2019

Startworkshop i Karlstad

NYHETI går samlades representanter från samtliga discipliner för det strategiska partneringprojektet i Hammarö kommun

Läs mer
Hero ImageHero Image

I går samlades representanter från samtliga discipliner för det strategiska partneringprojektet i Hammarö kommun på Scandic Klarälven för att tillsammans genom grupparbeten sätta upp mål för de skolor, förskolor och idrottshallar som ska byggas på Hammarö.

När ByggDialog kom in i bilden startades Fas 00, som första delen av projektet kallats, i det skedet har byggtankarna helt pausats och fokus istället har legat på de framtida brukarna. Detta för att strategiskt skapa den helhetsmiljö som Hammarö kommun tror på, för att sedan fokusera på ändamålsenliga lokaler där tankesättet är helhet framför enhet. Utifrån dessa insikter fokuserade nu dagen på att formulera gemensamma mål för hela projektet.

Målen som växte fram under dagen mynnade ut i en partneringöverenskommelse som kommer leva under projektets gång och innefattar allt från hållbarhet och tider till samarbete och arbetsmiljö.