1 september 2022

Spadtag i Uppsala för nya Kvarngärdesskolan

NYHETPå onsdagsmorgonen 31 augusti togs det första spadtaget i bygget av nya Kvarngärdesskolan.

Läs mer
Hero ImageHero Image

På onsdagsmorgonen 31 augusti togs det första spadtaget i bygget av nya Kvarngärdesskolan. Det är ett stort byggprojekt som kommer att pågå i Uppsalas centrala delar under tre år framåt. Kvarngärdesskolans rektor var på plats tillsammans med klass 2 A och bistod Skolfastigheter, kommunledning och ByggDialogs vd Michael Sundhäll när spaden väl skulle sättas i marken.

Gamla Kvarngärdesskolan rivs stegvis under hösten 2022 för att på samma plats skapa utrymme för den nya skolans framväxt. Fastighetens ålderstigna skollokaler kommer bytas ut mot större, mer ändamålsenliga utrymmen där en stor skolgård innebär många lek- och aktivitetsytor för barn i olika åldrar. Den nya skolan är efterlängtad bland Kvarngärdesskolans personal och elever.

hemsida-rektor.jpg

Gunilla Söderström, rektor på Kvarngärdesskolan, gästade spadtaget tillsammans med elever från Kvarngärdesskolans klass 2 A. Foto: Göran Ekeberg

– Vi är alla väldigt förväntansfulla över att se den nya skolan börja växa fram under kommande år. Det har känts väldigt bra att vi i personalen, tillsammans med skolans elever, bjudits in att medverka och påverka planeringen av lokalernas utformning och utseende, säger Gunilla Söderström, rektor på Kvarngärdesskolan, i Uppsala kommuns skolfastigheters pressmeddelande.

Uppsalas största grundskola växer fram

Den nya Kvarngärdesskolan kommer att bli Uppsalas hittills största grundskola och kan välkomna 990 elever när den står klar höstterminen 2025. Skolan byggs i tre plan, har en byggnadsyta på totalt 15 898 kvadratmeter och omfattar två större skolbyggnader, fullstor idrottshall och lokaler för fritidsklubb samt matsal.

– Den nya, större Kvarngärdesskolan är efterlängtad av många och kommer med sin engelska profil bli ett bra komplement till Uppsalas andra skolor, och ett lyft för alla boende familjer kring Kvarngärdet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Grön skolgård och tydligt miljötänk

Utemiljön kring den nya Kvarngärdesskolan uppgår till hela 31 300 kvadratmeter och flera anlagda grönytor med buskar och träd kommer att bidra till att skapa trivsel kring fastigheten. Som alltid när nya skolfastigheter byggs i Uppsala kommun står hållbarhet högt på agendan.

hemsida-michael.jpg
Skolfastigheters vd Mikael Carstensen och ByggDialogs vd Michael Sundhäll var med och tog det första spadtaget. Foto: Göran Ekeberg

– Den nya Kvarngärdesskolan byggs med trästomme och kommer att ha takmonterade solceller för att säkerställa en grön, energieffektiv elförsörjning. Vår ambition är att skapa en både trivsam och miljövänlig skola som håller i många år framöver och det känns fantastiskt att vi nu är i gång med bygget, säger Skolfastigheters vd Michael Carstensen.