2 september 2022

Spadtag för nya Emausskolan i Västerås – en storsatsning på återbruk

NYHETUnder fredagen den 2 september invigdes bygget av Emausskolan i Västerås.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Under fredagen den 2 september invigdes bygget av Emausskolan i Västerås. Denna gång var det elever från årskurs tre som tog spadtaget – och planterade ett träd.

– Fokus i det här projektet ligger på miljö och återbruk, säger Johanna Boivie, projektledare, Västerås stad.

Fredagens spadtag för Emausskolan i Västerås markerade starten för bygget på ett annorlunda sätt.

Eleverna från årskurs tre fick i samband med spadtaget plantera ett träd.

– Vi ville att det skulle vara något lite extra. Det är roligt att kunna visa allmänheten vilka ByggDialog är och att fler ser oss nu när vi bygger större projekt här, säger Jonas Lundh, projektchef på ByggDialog.

jonas.jpg
Jonas Lundh är projektchef och ser mycket fram emot ett projekt på hemmaplan i Västerås.

Bygget av nya Emausskolan har milö och återbruk som huvudfokus. Något som projektledare Johanna Boivie brinner extra för.

– När jag fick möjligheten att leda det här projektet från Västerås stads sida fick jag även möjlighet att fokusera mycket på att arbeta med återbruk och miljövänliga lösningar. Vi bygger mot Miljöbyggnad silver och flera av de produkter som används är klassade som Miljöbyggnad guld.

Partnering när det är som bäst

Vårt arbetssätt genom partnering innebär att alla medarbetare kan bidra med sina kunskaper, att kompetenser tas till vara och att varje projekt kan justeras långt in i processen.

emausss.jpg
Flera politiker var på plats för invigningen av bygget.

– Det är helt fantastiskt att jobba med partnering. Det blir ett helt annat resultat och större möjligheter till samarbete och dialog. Det ger färre fel och mer rätt helt enkelt. Vi har även haft flera möten med skolverksamheten där vi haft en dialog kring allt från arbetsmiljö till säkerhet och utformningen av skolan, säger Johanna Boivie.

”Det är helt fantastiskt att jobba med partnering.”

JOHANNA BOIVIE, PROJEKTLEDARE, VÄSTERÅS STAD.

Emausskolan i Västerås ska byggas om och till för att rymma 750 elever från F-6. En ny skoldel byggs och en ny idrottshall. Det ska även finnas plats för finska klassen och en kommungemensam undervisningsgrupp.

Bygget ska vara klart till höstterminstarten 2025.

Eleverna från 3 A, 3 B och 3 C ser fram emot den nya idrottshallen. Men det är en sak som toppar listan med önskemål.

– Fler gungor, säger Ellionora Hertsingson.

emauss.jpg
Ellionora Hertsingson och Ivar Stenhag njuter av fika efter deras insats.

– Jag hoppas det ska bli ett bra ställe. Jag har inte så jättestora önskemål, inte som klassrådet som vill ha en gunga som är jättehögt upp i luften, säger Ivar Stenhag.