10 augusti 2021

Skolprojekt i samverkan med Vetlanda kommun

NYHETTomaslundsskolan i Vetlanda ska moderniseras och anpassas för framtiden

Läs mer
Hero ImageHero Image

Tomaslundsskolan i Vetlanda ska moderniseras och anpassas för framtiden, för att bli bättre lämpad för undervisning och bidra till en bättre arbetsmiljö för elever och personal. ByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för projektet som sker i samverkan med Vetlanda kommun.

Tomaslundsskolans äldsta delar är byggda på 50-talet, och nu ska hela skolan renoveras, byggas om och byggas till.  Projektet omfattar även nya lek- och utemiljöer, integrering av resurscentrum samt en säkrare trafiklösning runt skolan. I dagsläget finns inga framtagna handlingar utan hela projektet kommer tas fram i samverkan med oss på ByggDialog och projektets övriga deltagare.

– I det här fallet är själva upphandlingsdokumentet det enda dokumentet som finns. En markteknisk undersökning är också gjord för att kunna ge vilka förutsättningar som finns. Men i en partneringentreprenad gör vi alla undersökningar och projekterar tillsammans. Just under projekteringsbiten kommer verksamheterna i skolan också att vara involverade, säger byggprojektledare Mia Ritz i en intervju med Vetlandaposten.

Att projektet inte är helt spikat ser vi på ByggDialog bara som en fördel.

– Som partneringentreprenör tycker vi att det är optimalt att få vara med i ett projekt från början. Det gör att vi kan involvera både verksamheten och rätt kompetenser från start och bygga rätt från början utifrån verksamhetens behov och den budget som finns. På så sätt kan vi optimera både slutprodukten och kostnaden, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Projekteringen drar i gång i augusti 2021 och allt ska vara klart till sommaren 2025. Den totala budgeten för projektet är 93 mkr.