21 oktober 2019

Skolbygge för 990 elever i Uppsala

NYHETByggDialog har fått uppdraget att i samverkan med Uppsala kommun Skolfastigheter AB bygga två nya skolbyggnader.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har fått uppdraget att i samverkan med Uppsala kommun Skolfastigheter AB bygga två nya skolbyggnader samt en idrottshall i Uppsala, för totalt 990 elever.​

Den befintliga Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala ska rivas och ersättas med två nya skolbyggnader. Den ena skolbyggnaden, för förskola upp till sjätte klass, ska har plats för 630 elever och den andra, för årskurserna 7–9, ska ha plats för 360 elever. Det blir en sammanlagd ökning med 440 platser från dagens 550. Eftersom det är brist på grundskoleplatser i de centrala delarna av Uppsala blir den nya Kvarngärdesskolan ett välkommet tillskott.

– Det är glädjande att få komma igång med Kvarngärdesskolan som är ett av våra större projekt just nu, säger Anneli Johansson, VD för Skolfastigheter. Vi ska skapa moderna, pedagogiska lokaler och en helt ny utemiljö som kan användas även för kringboendes rekreation när verksamheten är slut för dagen.

ByggDialog har upphandlats som totalentreprenör i partneringsamverkan i projektet.

– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Skolfastigheter och driva det här projektet i samverkan. Vi har stor erfarenhet av att bygga just pedagogiska miljöer och vet att partnering är en framgångsfaktor. Vår unika arbetsmodell kommer tillföra mervärde för både samarbetet, projektet och slutresultatet, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

När detaljplanen är fastslagen i plan- och byggnadsnämnden kan projektet dra igång på allvar. Hela arbetet med Kvarngärdesskolan, idrottshallen och markarbeten beräknas ta ca 5–7 år.

Bilden: Representanter från Skolfastigheter och ByggDialog efter avtalstecknandet. Foto: Maria Hautaniemi/Skolfastigheter