19 januari 2021

Sanduddens skola i samverkan med Ekerö kommun

NYHETByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för att bygga Sanduddens nya skola åt Ekerö kommun.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för att bygga Sanduddens nya skola åt Ekerö kommun. Uppdraget omfattar nyproduktion av skollokaler, idrottshall, skolgård, parkering, angöring samt rivning av den befintliga skolan.

Den nya skolan kommer ha kapacitet för treparallellig skolverksamhet för ca 900 elever från förskoleklass till årskurs 9, och ska anpassas utifrån nutida krav på pedagogik och energihushållning. Skolan uppförs i två separata byggnader samt en fristående idrottshall, med fullstor och delningsbar spelplan. En av skolbyggnaderna kommer ha solceller på taket.

Projektet har en budget på 420 mkr och genomförs i samverkansformen partnering. Det ger förutsättningar för ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt bättre resultat och en högre delaktighet än vid traditionella entreprenader. Högt kompetensutnyttjande, optimal integration, träffsäkra prognoser och en totalkostnad som inte överskrider budget är andra fördelar. Med utgångspunkt i barnkonventionen, kommer projektet involvera och göra barnen delaktiga i processen, något som också går hand i handsken med partnering som samverkansform.

–  För att bygga hållbara skolor är det viktigt att ta hänsyn till dem vi bygger för och deras behov. Det gäller både barnen som verksamhet och drift. Partnering skapar mycket goda förutsättningar för hög brukarinvolvering och vi har i flera år jobbat för att utveckla barnens delaktighet i våra projekt, långt innan barnkonventionen blev lag. Det ligger som en naturlig del i vår arbetsmodell. I nära dialog med Ekerö kommun, verksamheten och barnen är vi övertygade om att vi tillsammans kommer kunna skapa en modern, ändamålsenlig skola som uppfyller kraven på både kvalitet, verksamhetsbehov och ekonomi, säger Karl Sköld.

Den nya skolan ska stå klar vårterminen 2024.

Illustrationer: LLP Arkitekter