13 september 2019

Varför bygger vi inte mer i trä?

NYHETDen frågan ställde vi oss under gårdagens branschträff Knock on Wood, en dag för att lyfta trähusbyggandets möjligheter och utmaningar.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Den frågan ställde vi oss under gårdagens branschträff Knock on Wood, en dag för att lyfta trähusbyggandets möjligheter och utmaningar.

Trä är ett förnyelsebart material som har en mycket mindre klimatpåverkan jämfört med stål och betong. En trästomme har även fördelen att den kombinerar hög styrka med låg vikt och lämpar sig bra för stora byggnader och spännvidder. Att välja en trästomme är klimatsmart och ger ett resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck. Trä skapar också trivsel och välmående för människor som vistas i dessa miljöer. Fördelarna att bygga i trä är alltså många, men likaså utmaningarna.

Att använda trä som byggnadsmaterial är knappast nytt men att använda det i samhällsbyggandet är fortfarande inte helt enkelt, eftersom branschen halkat efter i tekniska lösningar, standarder och digitala system. Trähusbyggandet ställer därför högre krav på projektering och produktion, men framför allt på samverkan. För att ta trähusbyggandet framåt krävs en bra byggdialog.

Att arbeta i partnering är avgörande för att lyckas med detta. Arbetsformen uppmuntrar till större kreativitet, innovationsutveckling, bättre tekniska lösningar och effektivare hantering av problem. I en gemensam organisation kan vi tillsammans utveckla trähusbyggandet och hitta innovativa och hållbara lösningar.

Vår slutsats av dagen? Trä är framtiden, precis som partnering.

knockonwood_jorgen-1024x597.jpeg
ByggDialogs VD Jörgen Sundhäll håller ett TedTalk om partnering som framgångsfaktor för trähusbyggnad.

 

 

knockonwood_tack_mobil-1024x597.jpeg
Flertalet talare från olika branschområden delade under dagen med sig av tankar, kunskap och erfarenhet.