19 maj 2021

Nytt skolprojekt i Skövde

NYHETRydskolan i Skövde är en F-6 skola som ska byggas om och anpassas till dagens elevantal.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Rydskolan i Skövde är en F-6 skola som ska byggas om och anpassas till dagens elevantal. ByggDialog har tilldelats uppdraget att genomföra projektet i samverkan med Skövde kommun.

Den befintliga Rydskolan är utformad för 750 elever men då elevantalet minskat till 450 ska lokalerna anpassas och dimensioneras utifrån dagens behov. De ytor som i samband med detta blir friställda ska kunna nyttjas av andra kommunala verksamheter.

Projektet kommer bedrivas i etapper under pågående skolverksamhet, och verksamheterna kommer flytta in allt eftersom lokalerna är färdigställda. Det ställer krav på god planering och samordning för en trygg och säker arbetsmiljö och för att minimera störningar.

Ombyggnadsytan är ca 11 000 kvm och projektet har en budget på ca 35 mkr. Byggstart är planerad till april 2021 och skolan ska vara färdigställd i december 2023.