10 juni 2020

Nytt sjukhusprojekt till ByggDialog

NYHETMottagningsblocket vid Skaraborgs sjukhus i Skövde är i stort behov av renovering.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Mottagningsblocket vid Skaraborgs sjukhus i Skövde är i stort behov av renovering och behöver genomgå stora byggnads- och installationstekniska underhåll och reinvesteringar i befintliga hus. ByggDialog har nu blivit tilldelade det omfattande uppdraget av Västfastigheter.

Beräknad ombyggnadsyta ligger på ca 22 000 kvm BTA och innefattar ombyggnation av mottagningar samt befintlig entré där ca 3000 personer passerar varje dag. Vårdverksamheten kommer vara i drift i direkt anslutning till projektet, som därför genomförs i etapper. Förutom ombyggnation av de befintliga lokalerna ska även hela fasaden PBC-saneras.

Projeket har en beräknad budget på ca 200 mkr och ska vara helt färdigställt 2023. ByggDialog är generalentreprenör för projektet som kommer genomföras i partneringsamverkan.