20 augusti 2021

Nytt demensboende i Charlottenberg

NYHETEda kommun har behov av fler boendeplatser för personer med demenssjukdom

Läs mer
Hero ImageHero Image

Eda kommun har behov av fler boendeplatser för personer med demenssjukdom och ska därför utöka det befintliga boendet i Charlottenberg med dubbelt så många platser. ByggDialog vann upphandlingen av projektet som ska genomföras i samverkansformen partnering.

Kv. Violen är ett byggnadskomplex i Charlottenberg med flera olika verksamheter, bland annat ett demensboende. Idag finns tre demensavdelningar med totalt 24 platser men kommunen har behov av att utöka med ytterligare tre avdelningar till totalt 48 platser. Det ska även göras plats på området för att möjliggöra framtida utbyggnad av ytterligare två demensavdelningar.

– På ByggDialog genomför vi projekt som känns meningsfulla och viktiga för samhället och våra medmänniskor. Genom partnering får vi möjlighet att jobba mer värdebaserat och inkludera brukarna i processen. Tillsammans med Eda kommun vill vi bidra till att skapa en trygg, behovsanpassad anläggning där de boende kan få leva ett gott liv trots sin sjukdom, säger Roberth Sundhäll, ombud och vice VD på ByggDialog.

Vid demenssjukdom är det viktigt att få vistas i en behaglig och lugn utemiljö. Vid det befintliga boendet finns idag en sinnenas trädgård och flera utegårdar. I samband med tillbyggnaden ska nya utegårdar byggas som alla ska erbjuda olika aktiviteter, mötesplatser och upplevelser för att stimulera de boendes sinnen och minnen på olika sätt.

Projektet har en målbudget på 125 mkr och ska vara klart under 2024.