15 december 2022

Nya avloppsreningsverket i Ransby är invigt

NYHETI går invigdes det nya avloppsreningsverket i Ransby, Branäs.

Läs mer
Hero ImageHero Image

I går invigdes det nya avloppsreningsverket i Ransby, Branäs. Boende i området, politiker, kommunrepresentanter och ByggDialogare samlades för att tillsammans fira färdigställandet av ett lyckat projekt och Torsby kommuns största satsning.

IMG_7254.jpg

I en strategisk partneringsamverkan med Torsby kommun är vi totalentreprenörer för utbyggnaden av avloppsreningsverket och nybyggnaden av ett vattenverk.

Behovet var stort hos Torsby kommun att utveckla det dåvarande avloppsreningsverket. Branäs skidanläggning växer sig större för varje år och för att klara av den ökade kapaciteten satsade kommunen stort på utvecklingen av verken med fördubblad kapacitetsökning.

IMG_7257.jpg
Erik Olsson, områdeschef mitt, ByggDialog.

Vi är tacksamma för förtroendet och stolta över att ha genomfört ännu ett lyckat projekt i partnering. ByggDialogs områdeschef Mitt, Erik Olsson, höll tal under invigningen.

”Vi vill tacka Torsby kommun för förtroendet och ett bra samarbete. Det är en stor satsning för Torsby kommun och det är vi på ByggDialog väldigt glada och stolta att få vara en del av.”

ERIK OLSSON, OMRÅDESCHEF MITT, BYGGDIALOG.

IMG_7271.jpg
De besökande på invigningen fick en rundtur inuti reningsverket.

Samarbetet med Torsby kommun och alla som medverkat i projektet har varit lyckat. Tillsammans i partnering har vi löst alla utmaningar trots allt från långa avstånd och prisökningar.

”Det har gått fantastiskt bra. Som världen ser ut i dag stod vi inför flera utmaningar med ökade priser och leveransproblem. Det var inget vi kunde föreställt oss för ett par år sedan. Hade det varit en vanlig totalentreprenad hade det inte gått att lösa lika bra. Partnering var helt rätt val för det här projektet eftersom vi kunde hantera allt tillsammans.”

HILARY HÖGFELDT, PROJEKTLEDARE, TORSBY KOMMUN.

IMG_14782.jpg
Invigningsdagen bjöd på kyla.

Att bygga om ett reningsverk som är i drift är komplext. Enligt Hilary Högfeldt har en nyckel till att projektets lyckades utan motgångar mycket att göra med ett gott samarbete och rätt människor på rätt plats.

IMG_1419.jpg
Hilary Högfeldt, projektledare på Torsby kommun.

– Det är viktigt med rätt personer och rätt inställning. Det har varit ett fantastiskt bra team och det känns som att alla har mått bra under projektets gång. Vi är otroligt nöjda med samarbetet med ByggDialog och alla som medverkat. Det har varit så roligt att jobba med partnering, det passar verkligen mig. Det blir en summering av alla delar och man åstadkommer något större.