14 juni 2023

Två spännande sjukhusprojekt till ByggDialog

PRESSMEDDELANDEUnder våren har ByggDialog tilldelats två prestigefyllda vårdbyggnadsprojekt i Kalmar och Oskarshamn.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Under våren har ByggDialog tilldelats två prestigefyllda vårdbyggnadsprojekt i Kalmar och Oskarshamn. Det är Region Kalmar Län som är beställare av båda projekten, som har en total budget på ca en halv miljard kronor.

På Länssjukhuset i Kalmar står Onkologi- och strålbehandlingsenheten inför behovet av att utöka sin kapacitet och effektivitet. För att möta detta utmanande krav genomförs nu en omfattande ny- och ombyggnation på totalt 7 200 kvm. Den nya sexvåningsbyggnaden innehåller två moderna strålbehandlingsbunkrar, en helt ny avdelning för PET-CT samt fler undersöknings- och behandlingsrum.

En fortsatt expansion

jannebrodin-1.jpg
Janne Y Brodin områdesansvarig sydöstra Sverige

För entreprenören ByggDialog innebär projekten en fortsatt expansion i Småland.

– Det känns fantastiskt kul att Region Kalmar Län har gett oss detta förtroende och valt oss som partner i samverkansformen partnering. Onkologiprojektet är komplext och logistiskt utmanande, vilket ställer höga krav på planering, patientsäkerhet och genomförande. Tack vare vår specialisering inom partnering och sjukhusprojekt känner vi oss trygga med att vår arbetsmodell kommer att skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt. Vi har redan inlett samarbetet med Region Kalmar Län och ser fram emot en fortsatt givande samverkan, säger Janne Y Brodin, områdeschef på ByggDialog.

Rätt förutsättningar med partnering

Husen kommer att byggas med stor flexibilitet för att möjliggöra framtida förändringar eller anpassningar till ny medicinsk utrustning. Det nya huset byggs i enlighet med miljöbyggnad Silver och kommer ha en fasad av återbrukat tegel som hämtas lokalt från sjukhuset.

– Förutom moderna lokaler och ökad tillgänglighet kommer projektet bidra till en bättre och mer sammanhållen cancervård för våra patientgrupper. Vi har fokuserat mycket på utvecklingsmöjligheter och robusthet i byggnaden, samt att skapa behagliga och lugna miljöer för både patienter och medarbetare. Det är ett omfattande och tekniskt avancerat projekt, men genom samverkansformen får vi med oss all den kompetens som behövs redan från start, säger, Tina Gardelin byggprojektledare på Region Kalmar län.

Anna-Holmström-Tina-Gardelin.jpg
Anna Holmström och Tina Gardelin, byggprojektledare på Region Kalmar Län

Satsning för att minska väntetider för MR-undersökning

På Oskarshamns sjukhus genomförs om- och tillbyggnation av vårdenheterna för medicinteknik, mammografiscreening, radiologi och administration. Dessutom kommer sjukhuset att utökas med fler MR-kameror samt en ny kafeteria och restaurang.

– Det här är en betydelsefull satsning för Oskarshamns sjukhus, särskilt med tanke på att det kommer att minska väntetiden för MR-undersökningar. Denna investering kommer att göra en stor skillnad för invånarna i kommunen genom att erbjuda moderna och tillgängliga lokaler samt en mer effektiv vård med patienten i centrum, säger Anna Holmström, byggprojektledare på Region Kalmar Län.

Båda projekten beräknas vara färdigställda under 2026. Vi ser fram emot samarbetet med Region Kalmar län och det positiva bidrag båda projekten kommer att ge till vården i regionen.

Kontakt

Michael Sundhäll, VD, 072-574 88 68

Janne Y Brodin, områdeschef, 070-519 44 28