1 juni 2022

Lövängens förskola – konceptförskola med hållbarhet, hälsa och miljö i fokus

NYHETI natursköna Nödinge i Ale kommun finns Lövängens förskola.

Läs mer
Hero ImageHero Image

I natursköna Nödinge i Ale kommun finns Lövängens förskola, en konceptförskola där naturen tas tillvara för att främja barnens utveckling och lärande. Kommunen växer snabbt då många barnfamiljer flyttar dit och behovet av skolplatser har ökat. Mellan 2016 och 2022 har vi tillsammans med kommunen byggt en skola och tre förskolor genom strategisk partnering. Vi har även tagit fram ett gemensamt koncept för alla förskolor. Totalt finns nu plats för 500 förskolebarn, varav 180 på Lövängen.

Lövängens förskola bygger, precis som Sventorps förskola och Nolbäckens förskola, på ett förskolekoncept som delvis är inspirerat av utepedagogik. Lek, nyfikenhet och upplevelser ska bidra till hållbarhet både när det gäller hälsa och kunskap om vår miljö. Här skapar och använder pedagogerna lockande och utmanande lärmiljöer både i naturen, på gården och inomhus för att barnen ska kunna utforska med alla sinnen. Mötesplatserna är utformade för att barn och vuxna ska kunna skapa, kommunicera och mötas i ett gemensamt lärande.

 

Olika zoner för utmanande lek eller trygga stunder

Byggnaden är uppbyggd i fyra olika så kallade skepp som är fördelade på två plan med två separata entréer. Varje skepp har flera mindre hemvister där barnen har sin trygga bas med pedagoger som de känner. Det finns tio avdelningar med plats för 180 barn.

Även gården är indelad i zoner med en trygg zon närmast byggnaden för de yngsta barnen och en aktiv för mer utmanade lek. I anslutning till skogen som omger förskolan finns även en inhägnad vild zon. Den är till för lek och pedagogik i en naturlig miljö.

Utemiljö-1.jpg

– Ale kommun har valt att bygga större förskolor och det ger många ekonomiska fördelar. Det blir kostnadseffektivt, dels i byggprocessen, men också i driften, exempelvis eftersom de kan ha ett storkök och laga all mat på plats. Bara för att det går 180 barn på samma förskola behöver inte alla barn sitta i samma lokaler. Med en genomtänkt utformning har vi ändå fått till känslan av att det är personligt, nära och gemytligt, säger Jonas Hesselroth, projektchef, ByggDialog.

En konceptförskola där resurser, kunskap och omgivning har tagits tillvara på bästa sätt

Interiören är i mångt och mycket identisk på alla tre förskolor. Det är likadana hemvister och ateljéer, samma typ av storkök, men alla är unika exteriört med olika materialval och olika förutsättningar när det kommer till utemiljö. För att passa in i omgivningen har Lövängens förskola tre sadeltak, vilket gör att den ser ut som tre stora villor och påminner om de andra husen i kvarteret. Den bruna träfasaden passar ihop med skogen intill och på det viset smälter byggnaden in i naturen och ger ett lummigt intryck.

Utemiljö-gavel.jpg

Under hela projektet har vi haft en tät dialog och ett välfungerande samarbete med verksamheterna, både rektorer och pedagoger. De har tyckt och tänkt för att få möjlighet att påverka sin kommande arbetsplats utifrån sitt arbetssätt.

– För oss är det självklart att inkludera både verksamhet och drift tidigt i processen, för att få med oss all viktig kunskap och relevant input till projektet. Det är dem som ska bruka lokalerna som bäst vet hur de ska fungera. Det blir också en bra dialog mellan drift och verksamhet och därmed en bättre förståelse för varandra. På så sätt kan vi bygga rätt från början och på ett optimalt sätt anpassa lokaler och utemiljö efter både ekonomi och de behov som finns.

Låg energiförbrukning och bättre hållbarhet genom medvetna val

Det har varit ett stort miljöfokus i projektet och kommunen är i framkant med att se till att alla skolor uppfyller passivhusstandard. Det innebär mycket lägre energiförbrukning genom extra välisolerade väggar och tak, bättre U-värde på fönster, solceller på taken och smarta lösningar för uppvärmning och vatten. Med passivhus slösas alltså ingen energi bort. Utöver detta uppfyller alla byggnader miljöbyggnad silver.

Genom att återbruka överblivet byggmaterial från byggnaden till staket och småsaker på gården har vi också gjort ekonomiska besparingar. Budgeten var högre från början för att inkludera alla önskemål, men gemensamt valde vi bort och prioriterade om för att nå målbudgeten innan vi startade projektet.

Huskroppar2.jpg

Eftersom vi har varit samma organisation i alla fyra skolprojekt har vi kunnat styra resurser mellan de olika projekten och gasat eller bromsat där det har behövts. Det har gett synergier och detta sista projekt blev enklare än de andra. Det faktum att vi kunde göra större inköp för att skaffa byggmaterial till alla projekt gav bättre priser, vilket också blev en besparing i det stora hela.

Projektet är Ale kommuns första strategiska partneringprojekt. En betydande anledning till att de valde ett sådant samarbete var för att det var viktigt att budgeten hölls.

– Samarbetet med Byggdialog har fungerat jättebra, framförallt har upplägget med strategisk partnering varit en fördel när vi byggt flera objekt. Vi har kunnat ta med oss alla erfarenheter och förädla till nästa projekt. Det är roligt att få vara så involverad som beställare. Jag har fastnat så mycket för upplägget att jag nu börjar jobba hos ByggDialog, säger Robin Fahlberg, byggprojektledare, Ale kommun.

Vi tackar Ale kommun för ett mycket gott samarbete och hälsar Robin varmt välkommen till oss på ByggDialog. Han kommer ha rollen som projekteringsledare.

Öppna-ytor.jpg