1 september 2023

Invigningen av Kvarteret Violen i Charlottenberg

NYHETDen första etappen av om- och tillbyggnaden av Kvarteret Violen i Charlottenberg är invigd.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Den första etappen av om- och tillbyggnaden av Kvarteret Violen i Charlottenberg är invigd. Det särskilda boendet har fått en helt ny huvudentré och åtta lägenheter som står klara för inflytt.

kvarteret-violen-2.jpeg

Hanna Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Eda kommun.

Med tal, sång och tårta invigdes det nya särskilda boendet, Kvarteret Violen i Charlottenberg.

kvarteret-violen-3.jpeg

Sara Lundgren, Björn Alexandersson och Hanna Andersson från Eda kommun höll tal och berättade om bakgrunden till satsningen och om hur väl projektet gått hittills.

Roberth Sundhäll, vice vd på ByggDialog, berättade om vår tacksamhet för förtroendet och ett gott samarbete.

kvarteret-violen-4.jpeg

kvarteret-violen-5.jpeg

ByggDialogs Lars Bryntesson lämnar över en blomma till Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd, Eda kommun.

Sedan välkomnades alla in till rundvandring av de nya lokalerna.

Mats Melin, projektledare på Eda kommun, gläds åt det stora intresset från alla som besökte invigningen.

– Jag är riktigt nöjd med dagen. Det var stor uppslutning och många positiva ord från de som var där. Framför allt om den nya huvudentrén och känslan av lugn som jag håller med om att lokalerna har.

kvarteret-violen-6.jpeg

Ett glädjande projekt

De sista etapperna kvarstår innan projektet i sin helhet står klart, vid årsskiftet 2024-2025.

Projektet fortsätter, med samma goda samarbete.

– Det var helt rätt val att utföra projektet i partnering. Jag har aldrig haft så roligt i ett projekt. Vi känner en stor delaktighet och ByggDialog ger alla möjligheten att vara delaktiga på ett sätt som känns jätteroligt. Nu går projektet som ett välsmort urverk och det känns jättebra framöver, säger Mats Melin.

kvarteret-violen-7.jpeg