8 juli 2021

Hög brukarinvolvering på Midsommargårdens särskilda boende sparade miljoner

NYHETMidsommargårdens nya särskilda boende i Träslöv i Varberg har växt fram i nära samarbete med verksamheten och brukarna

Läs mer
Hero ImageHero Image

Midsommargårdens nya särskilda boende i Träslöv i Varberg har växt fram i nära samarbete med verksamheten och brukarna, som varit ett ovärderligt bollplank. Tack vare det välfungerande samarbetet blev projektet 9 miljoner billigare än beräknat.

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer samtidigt som kraven på demensvården ökar och förändras. Kommunen behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser. I samverkan med Varbergs Fastighets AB har vi byggt det särskilda boendet Midsommargården i Träslöv. Det har 60 boendeplatser och dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom. I mars 2021 började de flytta in och både personal och boende trivs jättebra.

– Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med verksamheten genom hela projektet. Både verksamhet och brukare har granskat handlingarna och varit delaktiga i projekteringen. Det har varit ovärderligt att kunna använda dem som bollplank, berättar ByggDialogs projektchef Pär Mattsson.

Midsommargården har tre flyglar i tre våningar, med boendeavdelningar på två av våningsplanen. Det finns även aktivitetslokaler, ett demenscenter samt samtals- och mötesrum. Boendeenheterna är placerade runt en vacker atriumgård med lägenheter på ena sida av korridoren och mycket glaspartier. Det blir en trevlig öppen ytan där de boende kan vandra runt och hitta nya målpunkter på vägen, som till exempel köket och det gemensamma vardagsrummet.

Byggdialog_Boende_Varberg_029-1024x480.jpg

Studiebesök, färgval och inredning

Vi startade projektet med att göra studiebesök på olika boenden för att få inspiration och se vad som fungerar bra och inte. Det har tillsammans med verksamhetsrepresentantens erfarenheter gett bra koll på behoven och kraven.

Inomhusmiljön är anpassad för personer med demenssjukdom, vilket innebär att den ska underlätta självständighet och orientering. Här spelar sinnliga upplevelser som ljusinsläpp, färgsättning och inredning en stor roll.

– Det ska vara lugna färger och inte för starka kontraster. Längst ner på steget i en trappa brukar det exempelvis vara en färgmarkering, men det fick det inte vara nu för det kan leda till att de boende inte vågar gå ner för trappen, beskriver Pär.

Sinnesträdgård, promenadstråk, växthus, dagverksamhet och senaste hälsotekniken är andra inslag i boendet som kommer ha rörelse och lustfyllda aktiviteter som en del av vardagen.

Byggdialog_Boende_Varberg_023.jpg

Flera miljoner under budget

Under hela projektets gång har vi lagt stort fokus på att genomföra ett det så kostnadseffektivt som möjligt  genom väl valda inköp där vi hela tiden tittat på prisvärda alternativ. Vår projektingenjör har samarbetat mycket med både verksamheten och projektledaren för att hitta de bästa lösningarna. I slutändan landade kostnaderna på nästan 8,5 miljoner under kontraktkalkylen och 9 miljoner under aktuell budget. Tack vare en bra samverkansmodell och det engagerade samarbetet med verksamheten, har projektorganisationen träffat rätt.

– Det har fungerat bra att samarbeta med ByggDialog och jämfört med en vanlig entreprenad upplever jag att vi haft bättre möjligheter att resonera kring alla lösningar. Vi tycker alla att det har blivit jättefint, säger Helen Treslow, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB.