21 januari 2021

Har vi Sveriges mest nöjda medarbetare?

NYHETNu kan vi med stolthet presentera resultatet av årets medarbetarundersökning som återigen visar på nöjda medarbetare.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Nu kan vi med stolthet presentera resultatet av årets medarbetarundersökning som återigen visar på nöjda medarbetare. Även i år får ByggDialog som arbetsgivare ett gott betyg med hög trivsel, intressanta projekt och goda utvecklingsmöjligheter.

Totalt är 94%* av våra medarbetare nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation. Trivsel och bra kollegor är den främsta anledningen, men även att vi erbjuder ett varierat och utvecklande arbete samt roliga och spännande projekt. De allra flesta upplever att de har mycket bra utvecklingsmöjligheter och kan vara med och påverka och bidra till företagets verksamhet.

En attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare får ByggDialog ett mycket högt resultat, där 97% av våra medarbetare är nöjda eller mycket nöjda. Det gör att vårt NMI (Nöjd Medarbetar Index) landar på 68. Snittet i nordiska bolag ligger på 7.

–  Det är mycket glädjande att våra medarbetare trivs så pass bra hos oss och även uppskattar oss som arbetsgivare. Vi har alltid haft våra medarbetare i fokus och jobbar kontinuerligt med att skapa en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar för våra medarbetare, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Bakom vare klagomål finns ett önskemål

För att få en bred bild av hur det ser ut i företaget är medarbetarundersökningen utformad med både kryssfrågor och fritextsvar. Fritextsvaren ger konkret input på vad som fungerar och vad som kan förbättras.

–  Medarbetarundersökningen är ett värdefullt verktyg för oss som företag. Bakom varje klagomål finns ett önskemål, som behöver bemötas. Det är så vi ser det. Genom undersökningen får vi in både övergripande och personliga synpunkter som vi tar med oss och kan jobba vidare med, både på individnivå som på projekt- och verksamhetsnivå. Det hjälper oss att ständigt utvecklas och fortsätta verka för en bra arbetsmiljö och ett positivt företagsklimat, säger Lena-Kajsa Höglind, personalansvarig i ByggDialog.

Framgångsfaktorer

På frågan om vad som är nyckeln till ett så positivt resultat svarar Lena-Kajsa såhär;

– Vår arbetsmodell och vårt sätt att tänka kring bemanning och personal skiljer sig från många andra byggföretag. Istället för statiska roller och hierarkier så jobbar vi alla som ett team som hjälps åt ute i våra projekt. Det skapar ett positivt arbetsklimat där alla får vara delaktiga och påverka med just sin kompetens. Som anställd får man möjlighet att jobba bredare, vilket ger förutsättningar för att utvecklas. Vi försöker också leva som vi lär utifrån vår värdegrund. Det tror jag gör att man upplever ByggDialog som en ärlig, öppen och omsorgsfull arbetsgivare, säger hon.

Medarbetarundersökningen genomfördes i november 2020.

*Svarsfrekvens 85%