17 november 2021

Har vi branschens mest nöjda medarbetare?

NYHETVår medarbetarundersökning är nu klar, och även i år ligger vi högt i mätningarna.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Vår medarbetarundersökning är nu klar, och även i år ligger vi högt i mätningarna, gällande både arbetsmiljö och vad man tycker om ByggDialog som arbetsgivare.

Varje år genomför vi en medarbetarundersökning där våra anställda får svara på frågor som bland annat rör hur nöjd man är med sin arbetssituation, om man kan utvecklas på det sätt man vill och vad man tycker om oss som arbetsgivare. Medarbetarna har även möjlighet att lämna fritextsvar, för att förklara eller utveckla sitt svar ytterligare.

På frågan om hur nöjd man är med sin arbetssituation svarade ca 90% att man är nöjd eller mycket nöjd. Det som lyfts fram som främsta anledningar är bra kollegor, man får snabbt hjälp när man har frågor, härlig stämning samt att man får jobba med roliga och utmanande projekt.

Cirkeldiagram-medarbetarundersökning_Rityta-1-277x300.png

En positiv trend är att fler tycker att de är i en lämplig roll och har bra förutsättningar för att kunna bidra, och över 97% upplever att man kan utvecklas på det sätt man vill. Och vad tycker man då om ByggDialog som arbetsgivare? Jo 98% är nöjda eller mycket nöjda med ByggDialog som arbetsgivare.

– Det känns jätteroligt att våra medarbetare trivs så bra hos oss och att man även uppskattar oss som arbetsgivare. Vi har en välkomnande och hjälpsam företagskultur, och en platt organisation där alla får göra sin röst hörd och vara med och påverka. Att känna sig delaktig, välkommen, bli lyssnad på och få möjligheter att utvecklas tror jag är viktiga bitar för att få nöjda medarbetare, säger Lena-Kajsa Höglind, personalchef på ByggDialog.

lenakajsa_byggdialog_webb-300x250.jpg
Lena-Kajsa Höglind

I år var svarsfrekvensen 82% vilket är ett mycket bra deltagande som ger en bra och rättvis bild över företaget.  De synpunkter som kommer in jobbar vi vidare med på både projektnivå, verksamhetsnivå och på individuell nivå.

– Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss för att fånga upp både sådant som funkar och sånt som fungerar mindre bra. Utifrån det kan vi sedan göra förbättringsåtgärder och vår målsättning är alltid att möta alla synpunkter och önskemål som kommer in, säger Lena-Kajsa.

Ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) räknas ut för arbetsgivarfrågan. NMI kan vara max 100 och lägst – 100. ByggDialog NMI för 2021 landar på 69. Snittet för svenska bolag är 12, så vi har ett mycket högt medarbetarindex även i år.

Mer om vad våra medarbetare tycker om ByggDialog och sin arbetssituation kan du läsa om här.