16 november 2022

Hållbarhetsworkshop – hur vi ställer om för framtiden

NYHETTillsammans med flera av våra leverantörer, entreprenörer och konsulter spenderade vi en heldag med workshop om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Tillsammans med flera av våra leverantörer, entreprenörer och konsulter spenderade vi en heldag med workshop om vårt hållbarhetsarbete och vad vi måste göra för att bygga mer hållbart.

Sören Andersson, hållbarhetsrådgivare och grundare av Thefuture, inledde dagen med en genomgång av nuläget, vad hållbarhet innebär och vad vi måste göra för att stoppa klimatkrisen. 

Haallbar.jpg

Vi rör oss mot en oroväckande framtid där vår klimatpåverkan har fått förödande konsekvenser för oss och planeten. En bov i dramat är samhälls- och fastighetsbyggandet som står för en stor del av det totala utsläppet av koldioxid.

Vi i byggbranschen måste ta ansvar och ställa om för att klara de tuffa hållbarhetsmålen. I ByggDialog har vi påbörjat resan mot att bli ett mer hållbart företag genom att bygga kunskap om frågan och dela med oss av den till våra entreprenörer, leverantörer, beställare och andra.

Vårt hållbarhetsarbete

Halllbar.jpg

Under workshopens andra del djupdök vi ner i hur vi på ByggDialog har grundat vårt hållbarhetsarbete i de åtta vetenskapligt baserade hållbarhetsprinciperna – FSSD-metoden. 

FSSD-metoden står för “Framework for Strategic Sustainable Development”. Det är ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp forskare, ledda av Karl-Henrik Robért.

Halllrrrrr.jpg

Dagen präglades av bra diskussioner där alla kunde ge sina synpunker på vårt och det egna hållbarhetsarbetet. Det är en utmaning att ställa om och ett mer hållbart byggande sker ofta i samband med högre kostnader, längre tid och ett mer komplext arbete.

“Hållbarhet blir en ekonomisk fråga. Vi måste väga de krav vi har mot hållbarheten. Det är en utmaning”

TOM LARSSON, BBM.

“Det är tacksamt med samverkansprojekt där det finns en samförståelse och öppenhet i projekten. Vi kan styra projektörerna som i sin tur kan styra beställaren och de som tar beslut.”

FABIAN EDELAND, OMRÅDESCHEF VÄST, BYGGDIALOG.

 

Halllbarrr.jpg

“Det är viktigt att vara med tidigt för att kunna påverka valen som görs. Det är nyckeln till hållbarhetsarbete. Det i samband med rätt certifiering och rätt uppföljning”. 

MIKAEL JONASSON, KANONADEN.

 

Vi vill bli bättre. Med våra hållbarhetsworkshops som vi har med våra yrkesarbetare, tjänstemän, leverantörer, entreprenörer och många fler kan vi lyfta frågan. Vi vill bli bättre och genom att samla all kunskap vi har inom organisationen kan vi tillsammans komma på lösningar för ett hållbart byggande.

“Det viktigaste är att utbilda sig om frågan. Vi måste förstå och veta vad saker vi gör innebär för klimatet. Såna här workshop-tillfällen är ett steg i rätt riktning och en bra satsning. Men det är inte en enkel fråga”.

CARL-JOHAN SAHLSTRÖM, VD PÅ CARL GUSTAV SOLUTIONS.