26 april 2018

Håll nollan – aktivt arbete för olycksfria arbetsplatser

NYHETMänniskors säkerhet och hälsa är det viktigaste för oss på ByggDialog

Läs mer
Hero ImageHero Image

Människors säkerhet och hälsa är det viktigaste för oss på ByggDialog, och vi jobbar aktivt  med arbetsmiljöfrågor för att undvika olyckor på våra byggarbetsplatser. Som ett led i vårt arbete med säkra byggprojekt har vi nu blivit medlemmar i och skrivit en avsiktsförklaring med Håll nollan, en samverkansorganisation för noll olyckor i byggbranschen.

Håll nollan är en medlemsorganisation som driver utvecklingsarbete inom bygg och fastighetsbranschen med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans arbetar medlemsföretagen mot den gemensamma visionen: ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Genom bl.a.  kunskapsdelning, utbildningar, gemensamma standarder och arbetssätt hjälps man åt att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i branschen.

För ByggDialogs del innebär medlemskapet en möjlighet och vara med och påverka branschen i stort och att kunna påvisa att vårt arbetssätt med samverkan främjar arbetet med en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi kommer genom vår skyddskommitté kunna delta i föreningens arrangemang och därigenom lära av andra företag och själv dela med oss av våra erfarenheter.

– Som byggentreprenör har vi ett ansvar och en viktig roll i arbetet för olycksfria arbetsplatser. För oss är det en självklarhet att människors hälsa och säkerhet går först. Vi arbetar därför systematiskt med arbetsmiljöfrågor för att skapa en trivsam arbetsplats där risker för olyckor och ohälsa förebyggs. Ett medlemskap i Håll nollan ger oss inte bara ett brett nätverk utan också ytterligare kunskap och verktyg för att fortsätta utvecklingen av vårt säkerhetsarbete, säger Jörgen Sundhäll, VD i ByggDialog.

Organisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. För att nå sin vision arbetar man med fyra intresseområden; Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder samt Kravställan som beställare.

Läs mer om Håll nollan på www.hallnollan.se

HallNollan_logo_blue.png