8 mars 2022

Framtidens avloppsrening byggs i Kungsbacka kommun

NYHETByggDialog är totalentreprenör för avloppsreningsverket i Kungsbacka som ska ta avloppsreningen in i framtiden.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Ett moderniserat och högpresterande avloppsreningsverk som ligger i framkant gällande klimat- och miljöpåverkan, det är vad Kungsbacka kommun investerar i de närmsta åren. ByggDialog är totalentreprenör för projektet som ska ta avloppsreningen in i framtiden.

Befolkningen i Kungsbacka ökar och dagligen tar Hammargårds avloppsreningsverk emot avloppsvatten från ca 41 000 personer. För att säkra framtida försörjning investerar Kungsbacka kommun närmare en halv miljard kronor för att bygga ut och modernisera reningsverket. Förutom en ökad kapacitet kommer verket även ha en högre grad av rening av kväve och fosfor, vilket innebär en minskad klimatpåverkan och en bättre havsmiljö i Kungsbackafjorden.

– Vi kommer att få ett av Sveriges modernaste reningsverk här snart som, trots att vi kommer vara mer än dubbelt så många invånare i framtiden, kommer att släppa ut mindre. Det är en förutsättning för att Kungsbacka ska kunna växa, säger Karl Lundgren, förvaltningschef för Teknik.

Hållbar utveckling i internationell framkant

Med utbyggnaden av Hammargårds reningsverk gör Kungsbacka sin enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden. Målet är att ligga i internationell framkant när utbyggnaden är klar 2026. Projektet genomförs i samverkansformen partnering för att gemensamt kunna möta de utmaningar som projektet står inför.

– Det känns jättebra och jag vill passa på att tacka Kungsbacka kommun för förtroendet. Att man har vågat göra en partneringupphandling i ett sånt här tidigt skede skapar verkligen rätt förutsättningar för att det här ska bli ett lyckat projekt. Det är jag övertygad om att det kommer bli, säger ByggDialogs VD Michael Sundhäll.

Tror på samverkan

Den 28 februari skrevs kontraktet på jättesatsningen. Monica Neptun, ordförande i nämnden för Teknik, är nöjd med avtalet.

– Det känns bra att vi nu kommit så långt att vi tecknat avtal, och glädjande att vi prövar samarbetsformen partnering som jag tror blir en mycket bra lösning i ett så här stort och viktigt projekt, säger hon.

Byggstart är planerad till tidigast 2023.

Läs mer

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Vårt hållbarhetsarbete

Foto: Kungsbacka kommun
På bilden ses Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik, Monica Neptun (L) nämndsordförande Teknik och Michael Sundhäll, VD Byggdialog AB.