21 augusti 2020

Framtidens arenor i Karlstad

NYHETTillsammans med Karlstads kommun bygger vi framtidens arenor i Karlstad.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Tillsammans med Karlstads kommun bygger vi framtidens arenor i Karlstad. Nu har byggnationen av  Sannafältets sportcenter i Karlstad dragit igång med anläggning av konstgräsplanen, och under hösten påbörjas byggnationen av inomhusarenan.

Redan nu kan du få en bild av hur hela området är tänkt att se ut när det är klart 2022. Klicka in på länken och följ med på ett virtuellt besök, både från luften och från olika platser på marken.

www.karlstad.se/sannavr

Skärmdump-VR-tour1920x900.jpg

Kort om projektet

Behovet av idrottsarenor i Karlstad är stort och kommunen satsar därför 510 mkr  på flera multifunktionella idrottsarenor. Projektet kommer ske i etapper där det i första etappen planeras för två arenor och en konstgräsplan på Sannafältet. Projektet genomförs i partnering där Karlstads kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör.

Tidplan

Våren 2020 Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas.
Hösten 2020 Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas.
Våren 2021 Konstgräsplanen klar
Sommaren 2021 Utomhusarenan börjar byggas
Hösten 2021 Inomhusarenan klar
Senare delen av hösten 2022 Utomhusarenan klar
Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidsperiod.

Mer om Karlstads kommun satsning på framtidens arenor kan du läsa om på karlstad.se.

Ilustrationer: Sweco Arkitekter