15 juni 2018

Första spadtag för Årjängs kommuns största skolinvestering

NYHETI går togs det första spadtaget för om- och nybyggnad av låg- och mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors

Läs mer
Hero ImageHero Image

I går togs det första spadtaget för om- och nybyggnad av låg- och mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors liksom en ny förskola i Årjäng.

Projektet är kommunens största investering någonsin och omfattar i sin helhet om- och tillbyggnad av Töcksfors skola, Nordmarkens skola samt nybyggnation av en förskola i Årjängs kommun. Det är ett flerårigt projekt i strategisk partnering där Årjängs kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Målet med projektet är att skapa bättre och mer ändamålsenliga lokaler med lägre driftskostnader.

Spadtaget togs av elever från Töcksfors skola samt representanter från politiken. Produktionsstart av första etappen planerar att påbörjas redan till hösten och just nu pågår ett intensivt projekteringsarbete. I Töcksfors kommer förberedande markarbeten och etablering igång strax efter skolavslutningen.

Spadtaget togs i Töcksfors skola av eleverna Elias Berglund, Emelie Gruvborg, Viktor Axelsson och Judith Sjöstedt, tillsammans med politikerna Kent Norman (C), Daniel Schützer (S) och Da-niel Markstedt (S)