15 oktober 2018

Första spadtaget för miljardprojektet i Skövde

NYHETUnder förmiddagen samlades drygt 100 personer för att se det spadtag som är inledningen på det största bygget i SkaS Skövdes historia

Läs mer
Hero ImageHero Image

Under förmiddagen samlades drygt 100 personer för att se det spadtag som är inledningen på det största bygget i SkaS Skövdes historia och som markerar starten för ett tvåmiljardersprojekt som drivs i partneringsamverkan av Västfastighter och Skaraborgs sjukhus med ByggDialog som totalentreprenör. 

människor_skövde-300x175.jpeg

Under grävceremonin fick besökarna se verksamhetschefer på SkaS försöka- och en grävmaskin lyckas lyfta iväg den historiska herrgårdsstenen som står på sjukhusets mark. Stenen ska flyttas under byggnationstiden, för att senare placeras tillbaka på sjukhusområdet efter projektets slut.

Partneringprojektet i sin helhet kommer generera två nya sjukhusbyggnader om totalt 67 000 m2BTA, vilket enligt SkaS uträkning är en ökning med nästan 35% jämfört med dagens sjukhusyta. Bakgrunden till byggnationen är att SkaS sedan länge växt ur sina lokaler och vill i och med utbyggnationen skapa ett modernt akutsjukhus som tar höjd för både medicinsk och teknisk utveckling.

jörgen_skövde-300x175.jpeg

Det här är ett stort och komplext projekt, i och med att byggnationen innefattar allt ifrån akutmottagning och ambulansintag till operation och psykiatribyggnader, krävs det mycket god planering, maximalt resursutnyttjande och samverkan mellan byggprojektets aktörer och sjukhusets verksamheter. För oss på ByggDialog som är specialiserade på bland annat sjukhusprojekt och enbart arbetar i partneringsamverkan är vi trygga i att kunna erbjuda en samverkansmodell som skapar rätt förutsättningar för detta i alla led, säger Jörgen Sundhäll, VD ByggDialog

Redan imorgon påbörjas markarbetet för det omfattande vårdbyggnadsprojektet. I första skedet så kommer det handla om markarbete både för de nya byggnaderna och arbete med tillfälliga vägar. Projektet i sin helhet beräknads vara färdigt 2023.

projektgrupp-300x175.jpeg
Delar av ByggDialogs projektgrupp på plats i Skövde.