7 februari 2023

Flera nya samhällsbyggnader i samverkan med EdetHus

NYHETI Lilla Edets kommun gör man nu en stor satsning på samhällsbyggandet och ska uppföra flera nya fastigheter.

Läs mer
Hero ImageHero Image

I Lilla Edets kommun gör man nu en stor satsning på samhällsbyggandet och ska uppföra flera nya fastigheter. ByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för projektet som har en budget på ca 200 mkr.

Det kommunala fastighetsbolaget EdetHus har valt att genomföra projektet som en strategisk partnering med tre olika projekt i samma entreprenad.  Projektet omfattar en ny brandstation, en ny idrottshall samt utbyggnad av Strömskolan.

Lilla Edets kommun har i dagsläget en brandstation på Mårtentorsgatan 23 på fastigheten Gråsparven 2 i Lilla Edets kommun. Dagens lokaler är undermåliga och behöver anpassas och uppdateras för att svara upp till verksamhetens behov. För att kunna göra de åtgärder som krävs behövs en ny plats för brandstationen där en helt ny byggnad på 2100 kvm ska uppföras.

Kommunen har också behov av en ny idrottshall. Den nya hallen ska uppföras i två plan och ska, utöver själva hallytan, även rymma åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård.

Det tredje projektet i entreprenaden är utbyggnad av Strömskolan på ca 930 kvm. De nya lokalerna ska bland annat ge plats åt nya klassrum, grupprum, rum för specialpedagogik, konferens, personalutrymmen och expedition.

Den totala budgeten för projektet uppgår till ca 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024.