23 juni 2021

Emausskolan i Västerås – nytt samarbete

NYHETI takt med att Västerås växer ökar behovet av att utveckla skolorna i kommunen.

Läs mer
Hero ImageHero Image

I takt med att Västerås växer ökar behovet av att utveckla skolorna i kommunen. Emausskolan är en av dem och ByggDialog har nu fått förtroendet att gå in som totalentreprenör för projektet, som sker i samverkan med Västerås stad.

Uppdraget omfattar att modernisera den befintliga F-6 skolan som både ska renoveras och byggas om. För att öka elevkapaciteten görs också en tillbyggnad på ca 5 500 kvm. På så sätt utökas elevantalet från 350 till 750 elever. Utöver skolan ska det också byggas en fullstor idrottshall på skolområdet.

Skolan ska fortsätta vara en F-6 skola men också ha plats för finska klassen och en kommungemensam undervisningsgrupp. Projektet ska vara klart under andra kvartalet 2024.