15 februari 2019

Eleverna markerar starten för nya idrottshallar på Hammarö

NYHETMåndagen den 18 februari sätts skopan i marken för de nya idrottshallarna och ersättningsskolan vid Hammarlundens skola.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Måndagen den 18 februari sätts skopan i marken för de nya idrottshallarna och ersättningsskolan vid Hammarlundens skola. Men redan i veckan var vi på plats för att tillsammans med skolans låg- och mellanstadieklasser visa hur det kommer se ut.

I första skedet är det är två idrottshallar som ska byggas, varav den ena initialt ska inredas för att kunna användas som ersättningsskola från och med hösten 2019 när ombyggnationen av den befintliga skolan beräknas starta. Att inreda idrottshallen med klassrum är en effektiv lösning för att nyttja tid, utrymmen och ekonomiska resurser på ett optimalt sätt.

Strategisk partnering skapar möjligheter

I det strategiska partneringprojektet med Hammarö kommun låg idrottshallarna som ett delprojekt. Genom att bygga dem före Hammarlundens nya skolbyggnader skapas möjligheten för ett användningsområde som gynnar elever och lärare genom att de får en ny idrottshall redan innan den gamla rivs vilket minimerar risken för luckor i idrottsundervisningen och samtidigt färre modullokaler under byggnationstiden.

Tidigare nämnt om projektet

Samverkansprojektet i sin helhet gäller 7 skolor och förskolor, med optioner för ytterligare 11 skolor, förskolor och idrottshallar. I projektet ska befintliga skolor och förskolor utvecklas och nya skollokaler ska byggas för att möta kommunens framtida behov.