20 januari 2023

Byggt för kärlek, skratt och lurviga ben i partnering

NYHETAllmänintresset var stort när det nya särskilda boendet i Sunne invigdes under torsdagen.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Allmänintresset var stort när det nya särskilda boendet i Sunne invigdes under torsdagen. Det före detta destinationshotellet och danspalatset Hotell Selma Lagerlöf har de senaste åren genomgått omfattande renovering och ombyggnation för att ge plats för nya verksamheter.
– Skratten, de många goda samtalen över en god måltid och en och annan svängom med lurviga ben på köksgolvet till en härlig låt kommer leva kvar i den här byggnaden, säger Åsa Waldenström, vice ordförande socialutskottet i Sunne kommun.

2020 påbörjades arbetet med att omvandla det 10 5000 kvm stora hotellet till en modern byggnad anpassad till flera olika kommunala verksamheter. Selmagårdens särskilda boende är en av dem, och innehåller 36 lägenheter fördelat på fyra avdelningar. Utöver det rymmer byggnaden även nya lokaler för hemtjänst, folktandvård och folkhögskola, nytt samhällsbyggnadskontor, ny hjälpmedelscentral samt lokaler för Region Värmland.

– Det har blivit jättefint och vi är så stolta. Nu är ändamålsenliga lokaler på plats som är lättillgängliga för kommuninvånarna och som ger en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det här huset är kärlek för mig, säger Åsa Waldenström.

Bandklippning.jpg
Åsa Waldenström, vice ordförande socialutskottet i Sunne kommun klippte invigningsbandet

Omfattande projekt med hög brukarinvolvering

Alla verksamheter har fått vara med och tycka till kring sina nya lokaler redan från start. Det är en viktig del i ByggDialogs sätt att jobba och arbetsmodellen partnering, vilket gör att vi bygger rätt från början, slipper dyra omtag och dessutom får en mycket nöjd verksamhet. Monica Myreen är enhetschef för det nya boendet.

– ByggDialog har varit väldigt tillmötesgående och jättebra att jobba med. Vi har fått vara med och tycka till och fått lokaler som är anpassade utifrån våra behov, säger hon.

Projektdeltagarna.jpg
Enhetschef Monica Myren och kommunen projektledare Bernt Skystedt tillsammans med några av ByggDialogs medarbetare.

Även Niclas Jansson, Sunne Fastighets VD, lyfte fram samarbetet och transparensen mellan entreprenör, beställare och verksamhet.

– Jag vill tacka och hylla ByggDialog och alla deras underentreprenörer. Ni har gjort ett fantastiskt jobb. Med lyhördhet för både oss, verksamheten och alla olika viljor har ni lyckats få ihop helheten. Wow, vilka proffs ni är, säger Niclas Jansson.

Flera av verksamheterna har redan varit i gång ett tag och den 1 februari är det dags för de boende att flytta in på Selmagården. Projektet ska vara helt färdigställt till sommaren 2023.

Strategisk partnering gav mervärden

Projektet har genomförts som en strategisk partnering där det kommunala fastighetsbolaget Sunne Fastighets AB varit beställare och ByggDialog totalentreprenör. Många olika verksamheter och behov samt olika tider för färdigställande och inflyttning har krävt noggrann samordning, planering, lyhördhet och inte minst kommunikation. Det strategiska samarbetet, där delprojekten löpt överlappande, har varit en förutsättning för att lyckas med ett annars stort och komplext projekt. Det har också gett fina synergieffekter i form av tidseffektivisering och en kostnadsminskning på ca 15 mkr.

Folksamling.jpg
Trots det bistra vädret var allmänintresset stort och många kom för att ta del av invigningen.