4 juli 2022

Byggprojekt för över 3 miljarder till ByggDialog

NYHETUnder våren har vi blivit tilldelade flera fina byggprojekt runtom i landet, till ett totalt värde av 3,5 miljarder kronor.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Under våren har vi blivit tilldelade flera fina byggprojekt runtom i landet, till ett totalt värde av 3,5 miljarder kronor.  – Vi har fått en riktigt bra inledning på året trots världsläget, konstaterar Roberth Sundhäll vice VD och verksamhetsansvarig. 

Projekten är i huvudsak skolor och pedagogiska miljöer där bl.a Sala, Uppsala, Ekerö och Karlstad kommuner är beställare. Samtliga projekt kommer genomföras i partnering.

– Att så många beställare har fått upp ögonen för partnering är fantastiskt. Det ger oss förutsättningar att genomföra riktigt bra projekt som är inkluderande, utvecklande och kostnadseffektiva och där vi kan bygga in så mycket värde som möjligt för skattepengarna, säger Roberth Sundhäll.

Ett urval av byggprojekt som har tilldelats under våren 2022:

Byggprojekt i strategisk partnering med Sala kommun

Projektet omfattar om-, till- och nybyggnation av lokaler för skola (bl.a. Åkraskolan), förskola, vård- och omsorg samt kultur och fritid. Projektet ska vara färdigställt 2026.

Bryggavägen i Ekerö

Projektet omfattar nyproduktion av en fyrparallellig F-6 skola, idrottshall, skolgård, parkering och angöring. Den nya skolan kommer ha plats för 890 elever och rymmer även grundsärskola och A-spår. Projektet genomförs i strategisk partnering där Ekerö kommun är beställare.

Orrholmsskolan i Karlstad

I samverkan med Karlstad kommun ska vi bygga nya Orrholmsskolan i Karlstad, som ska bli en treparallellig F-6 skola för 640 elever inklusive särskola. Bruttoarean är 10 500 kvm. I uppdraget ingår också ett nytt tillagningskök, en idrottshall samt rivning av befintliga byggnader. Projektet ska vara färdigställt 2024.

Polishus och häkte 

I samverkan med Polismyndigheten ska vi bygga nytt häkte och polishus  på ca 53 000 kvm. Projektet beräknas vara klart under 2026.

Gunsta skola i Uppsala

Uppdraget omfattar nybyggnation av Gunsta skola och idrottshall i Uppsala. Det blir en F-6 skola för 630 elever med tillagningskök (800 portioner/dag), matsal och en fullstor idrottshall. Delar av skolan ska fungera som förskola för 72 barn under de första två åren, därefter byggs lokalerna om till skolverksamhet. Skolfastigheter i Uppsala AB är beställare av projektet som ska vara färdigställt till höstterminen 2025.

Skolor i Svenljunga kommun

Projektet är en strategisk partnering där Svenljunga kommun är beställare. Uppdraget omfattar nybyggnation av två F-6 skolor, en idrottshall och en förskola samt tillbyggnad av en befintlig förskola. Vi ska också göra lokalanpassningar av en lokal till förskola.  Projektet ska i sin helhet vara färdigställt 2026.

Utöver ovanstående har ByggDialog också blivit tilldelade Kungsbacka avloppsreningsverk.

 

Illustration: Archus Arkitekter