7 augusti 2023

ByggDialog vinner miljardprojekt i Skellefteå och stärker sin närvaro i norra Sverige

PRESSMEDDELANDEByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för Region Västerbottens stora satsning på Skellefteå lasarett.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har blivit upphandlade som totalentreprenör för Region Västerbottens stora satsning på Skellefteå lasarett. Projektet innefattar om-, till- och nybyggnation av lasarettet på hela 62 000 kvm. Med en projektbudget i miljardklassen kommer detta att bli en viktig investering för regionen och en betydande del av ByggDialogs strategiska expansion och tillväxt.

För att möta framtidens behov genomför Region Västerbotten nu den största satsningen på sjukvården i Skellefteå sedan lasarettet byggdes. Inom de närmaste 10 åren kommer det att göras stora investeringar i nya fastigheter och renoveringar på lasarettsområdet.

ByggDialog etablerar i Skellefteå

Projektet markerar inte bara ByggDialogs steg in i Skellefteå, utan också företagets ökande närvaro i norra Sverige. Ambitionen är att växa organiskt i regionen och stärka sin position som Sveriges ledande partneringentreprenör även i de norra delarna av landet. Michael Sundhäll, VD på ByggDialog, är entusiastisk över tilldelningen och den nya etableringen i Skellefteå:

– Som ny aktör i regionen är vi otroligt glada över det förtroende vi har fått av Region Västerbotten. Det här projektet är stort, komplext och sträcker sig över en lång tid. Det kommer ge oss fantastiska möjligheter att utveckla projektet och bygga upp långsiktiga relationer. Samtidigt ser jag fram emot att bygga upp en stark organisation och ByggDialogs verksamhet i Skellefteå. Genom detta projekt kommer vi kunna fortsätta bidra till samhällsutvecklingen och leverera högkvalitativa projekt i partnering som möter framtidens behov även i norr, säger Michael Sundhäll.

Skellefteå-sjukhus1920x900.jpg
Visionsbild över Skellefteå nya sjukhus där ByggDialog är totalentreprenör. Projektet innebär att ByggDialog etablerar sig i Skellefteå och utökar sin närvaro i norra Sverige. Bild: Region Västerbotten.

 

Omfattande projekt med flera utmaningar

Projektet är indelat i flera etapper, och det första steget kommer att vara byggandet av ett parkeringshus  som förväntas vara klart redan år 2026. Därefter kommer Skellefteå lasarett successivt att växa fram och olika delar av sjukhuset kommer att färdigställas i olika takt. 2032 ska projektet vara färdigställt i sin helhet.

Eftersom befintliga verksamheten ska vara i full drift under byggtiden, ställer det höga krav på samordning, patientsäkerhet och anpassning av bygget utifrån vårdverksamheten. Mikael Jardeby är områdeschef för vårdprojekt i ByggDialog och understryker vikten av nära dialog med vårdverksamheten för att säkerställa en smidig process:

– Vi är fullt medvetna om de höga krav som ställs på oss när det gäller samordning och patientsäkerhet under byggnationen av Skellefteå lasarett. Vi kommer att arbeta aktivt och i nära dialog med både beställare och vårdverksamheten för att säkerställa att bygget sker på ett säkert och anpassat sätt. Vår erfarenhet inom partnering och sjukhusprojekt kommer att vara avgörande för att vi ska klara av denna utmaning och vi känner oss trygga med den processen, säger Mikael Jardeby.

Projektet genomförs i en strategisk partnering där ByggDialog är totalentreprenör och Region Västerbotten beställare.

För mer information, kontakta:

Michael Sundhäll, VD, 010-459 88 68

Mikael Jardeby, områdeschef speciella projekt, 010-459 88 07