8 maj 2024

ByggDialog vinner nytt projekt: Hunnebohemmet

NYHETByggDialog bygger Hunnebohemmet i Hunnebostrand tillsammans med Sotenäs kommun.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har tecknat avtal med Sotenäs kommun avseende att i partnering genomföra om- och tillbyggnation av Hunnebohemmet i Hunnebostrand. Äldreboendet byggdes i Landstingets regi år 1982 och är idag cirka 5 000 kvm stort. Vissa delar av byggnaden har inte renoverats sedan dess och är i stort behov av uppfräschning och ombyggnation för att klara dagens normer och regler. 

I takt med att trycket på SÄBO platser i Sotenäs Kommun har ökat och förväntas öka kraftigt inom de närmaste åren togs ett politiskt beslut innan sommaren 2021 att Hunnebohemmet ska byggas till med ca 24 platser för att därefter renovera den befintliga byggnaden. Om och tillbyggnaden av Hunnebohemmet kommer att ske med pågående verksamhet i byggnaden med stort fokus på delaktighet och trygghet för personal, boende och anhöriga.  

Sotenäs kommun och ByggDialog inleder nu gemensamt arbetet kring FAS1 med upphandling av partneringunderentreprenörer och projektörer. Beslut om Fas 2, byggskedet av Hunnebohemmet, förväntas tas av kommunstyrelsen under sensommaren/hösten 2024. 

För mer information: 

Michael Sundhäll, VD ByggDialog 

Christoffer Sundin, områdeschef i Trestad, ByggDialog